Toimialan murros muuttaa TIVITiä, uudeksi nimeksi DIGILE

- Uudistuva strategisen huippuosaamisen keskittymä vauhdittaa suomalaisia digitaalisia palveluita entistä kunnianhimoisemmalla otteella

Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy uudistuu ja vaihtaa nimeään. Uusi nimi DIGILE Oy on yhdistelmä sanoista digitaalinen (digital) ja ketterä (agile). Se on valittu heijastamaan jo tapahtunutta, mutta koko ajan voimistuvaa muutosta. Digitaalisuus ei ole enää ICT-teollisuuden yksinoikeus vaan se on oleellinen osa kaikkea kehittyvää liiketoimintaa ja yhteiskunnan palveluita. Digitaalisuus mahdollistaa nykyistä ketterämmän tavan synnyttää uutta liiketoimintaa kaikilla toimialoilla.

Kevään yhtiökokous valtuutti DIGILEn hallituksen käynnistämään osakeannin, joka suunnataan niin, että uudet toimialat voivat halutessaan lähteä mukaan digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

”Rahoitusala, kaupan ala sekä peliteollisuus ovat jo mukana DIGILEn ohjelmissa, sillä digitaalisuus on käytännössä myös niiden ydintoimintaa. Osakeannin kautta muun muassa näille toimialoille avautuu yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa DIGILEn toiminnan strategiseen suuntaamiseen”, DIGILEn hallituksen puheenjohtaja Raimo Vuopionperä toteaa.

Viiden vuoden toiminnan tuloksena DIGILE on kehittänyt asiakaslähtöisesti neljä eri palvelua, joilla vastataan kasvavaan uuden osaamisen kysyntään. Uusimpana palveluna DIGILE käynnistää Palvelupaja FORGEn, joka on digitaalisten palveluiden kehityslaboratorio kaikkien toimialojen, avoimen datan toimijoiden sekä julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden tuottavaan kehitykseen.

”Digitaaliset palvelut ovat Internet-talouden kasvun moottori. Arvo loppuasiakkaalle, kuluttajalle tai yritykselle toimitetaan digitaalisen palvelun kautta. Tämä kehitys vain kiihtyy ja tämä kasvava markkina kiinnostaa laajenevaa joukkoa suomalaisia toimijoita. Meidän täytyy kyetä skaalaamaan osaaminen palvelemaan tätä laajenevaa joukkoa ja digitaalisista palveluista on tehtävä vientiala korvaamaan teollisen viennin supistumista ”, DIGILEn toimitusjohtaja Reijo Paajanen sanoo.

”DIGILEn palveluista tutkimusohjelmat tuottavat ydinosaamista digitaalisen liiketoiminnan ja erityisesti digitaalisten palveluiden kasvun raaka-aineeksi. Valittu osaamisstrategia on osoittautunut oikeaksi ja tutkimusohjelmiin on jatkuvasti reippaasti karsittava mukaan pyrkiviä yrityksiä ja yliopistoja”, kertoo teknologiajohtaja Pauli Kuosmanen.

Tutkimusohjelmien synnyttämiä tuloksia siirretään entistä enemmän liiketoimintapilotteihin, joiden luominen ja pyörittäminen on muodostunut yhdeksi tärkeäksi palvelumuodoksi DIGILElle.

Voimakkaan kehityksen seurauksena DIGILE myös siirtyy uusiin toimitiloihin Otaniemessä ja osoite muuttuu tämän tiedotteen mukaiseksi syyskuun alussa. Osoitemuutoksesta tiedotetaan myös erikseen yhteistyökumppaneille.

Lisätietoja:

DIGILE Oy
Reijo Paajanen, toimitusjohtaja
puh. + 358 50 1905
sähköposti: reijo.paajanen[at]digile.fi

DIGILE Oy on digitaalista liiketoimintaa vauhdittava strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). DIGILE luo tutkimuksen ja liiketoiminnan ekosysteemejä uuden osaamisen, liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämiseksi. DIGILEn omistaa yli 40 erikokoista yritystä, yliopistoa ja julkisyhteisöä, joiden määrittelemät strategiset tutkimusalueet ohjaavat toimintaa. DIGILE kokoaa näiden alueiden hankkeita määrätietoisiksi tutkimusohjelmiksi, nostaa innovoinnin rimaa ja tavoitteita, vaikuttaa alan kansainvälisissä hankkeissa ja hakee toiminnalle vaikuttavuutta lisäävän kokonaisrahoituksen. DIGILE tunnettiin aiemmin nimellä TIVIT ja se keskittyi tieto- ja viestintäteollisuuden kehityshankkeisiin. Nimenmuutoksen taustalla oli toiminnan laajentaminen toimialasta riippumatta kaikkeen digitaaliseen liiketoimintaan. Lisätietoja: www.digile.fi.

Avainsanat: