Draka-konsernin myynti ja tulos kasvoivat alkuvuonna

TIEDOTE 9.9.2004 Draka-konsernin myynti ja tulos kasvoivat alkuvuonna Myynnin 10 %:n kasvu kasvatti tulosta 57 % edellisvuodesta Draka Holding hyötyi alkuvuonna talouden maltillisesta elpymisestä tärkeimmällä markkina-alueellaan Euroopassa. Asennuskaapeleiden hintapaine jatkui ja kuparin hinnannousu pienensi osaltaan katteita. Tästä huolimatta erityisesti telekaapeleiden ja kuljetusvälineteollisuuden kaapeleiden myynnin kasvu sekä kustannusten karsiminen paransivat tulosta merkittävästi alkuvuonna vuoden takaiseen verrattuna. Drakan liikevaihto kasvoi 14,1 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla 796,1 miljoonaan euroon. Tulos ennen satunnaiseriä nousi 57,4 % vuoden takaisesta ollen nyt 19,2 M€. Käyttökate nousi 2,4 %:iin viime vuoden alkupuoliskon 1,8 %:sta. Kuuden ensimmäisen kuukauden nettotulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli 1,4 M€, kun se oli vuotta aiemmin 5,1 M€. Kun satunnaiserät jätetään huomioimatta, oli nettotulos nyt 3,5 M€ positiivinen, kun se oli vuotta aiemmin 4,8 M€ negatiivinen. Telekaapelit ja järjestelmät -ryhmän liikevaihto oli 134,4 M€ (130,5 M€ vuotta aiemmin) ja tulos 2,2 M€ positiivinen (4,5 M€ negatiivinen). Käyttökate oli 1,6% positiivinen (3,4% negatiivinen) ja käyttöpääoma 254,9 M€ (262,4 M€). Asennusjohdot ja erikoiskaapelit -ryhmän liikevaihto oli 660,4 M€ (570,7 M€ vuotta aiemmin) ja tulos 22,3 M€ (22,4 M€). Käyttökate oli 3,4 % (3,9 %) ja käyttöpääoma 736,1 M€ (771,7 M€). Yhtiö pyrkii edelleen pienentämään käyttöpääoman määrää suhteessa liikevaihtoon. Suhde oli ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä 30,1 % (31,5 % vuotta aiemmin) ja yhtiö uskoo pääsevänsä vuoden loppuun mennessä 27 %:iin (28,4 % vuoden 2003 päättyessä). Draka arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan loppuvuonna, mikä merkitsee parannusta edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö uskoo kasvattavansa liiketoimintaansa orgaanisesti. Volyymien odotetaan kasvavan. Erityisesti standardiasennuskaapeleiden osalta hintapaine jatkuu, mutta kuparin hinnannousun pysähtyessä hinnannousun vaikutusten arvioidaan vähenevän. Draka jatkaa viime vuonna käynnistettyjä kustannussäästöohjelmiaan. Meneillään olevien tuotannon järjestelyjen ja niihin liittyvien tehokkuusohjelmien uskotaan johtavan lisäsäästöihin toisella vuosipuoliskolla. Konserni keskittyy Alcatelin ja Drakan valokuitu- ja valokaapelitoimintojen yhdistämiseen Draka Comteq -yhtiöön. Tavoitteena on saavuttaa suunnitellut 20 M€ synergiaedut vuonna 2005. Draka Holding N.V. on maailman neljänneksi suurin kaapelialan konserni. Sillä on 67 tytäryhtiötä, jotka toimivat yhteensä 25 maassa. Draka- konsernin liikevaihto 2003 oli 1,4 miljardia euroa, ja sillä on palveluksessaan 7850 henkilöä. Draka Finlandiin kuuluvat Draka NK Cables Oy, Draka Comteq Finland Oy ja Draka Fibre Finland Oy. Yhtiöillä on Suomessa palveluksessaan lähes 700 henkilöä, kotimaan tuotantolaitokset Oulussa ja Vantaalla, pääkonttori Espoossa ja useita tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa. Draka Finland - yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto 2003 oli lähes 180 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta yli puolet tuli kansainvälisistä toiminnoista. Lisätiedot: Jan van Kesteren, Chairman and Chief Executive Officer (CEO), Draka Holding N.V., puh. +31 20 56 89 865 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/09/20040909BIT00180/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit