NIMITYKSIÄ DRAKA FINLANDISSA

Draka Finland suunnittelee, valmistaa ja myy kaapeleita ja tarvikkeita ja tarjoaa tuotteitaan ja niihin liittyviä palveluitaan sähkönsiirron, tietoliikenteen sekä rakentamisen ja teollisuuden käyttöön. Draka Finland -yhtiöt ovat Draka NK Cables Oy, Draka Comteq Finland Oy ja Draka Fibre Finland Oy. Liisa Rajuvaara on nimitetty Draka Finlandin johdon assistentiksi. Installations & Industry -yksikkö Päivi Sarviaho on nimitetty trading-koordinaattoriksi Installations & Industry -tuotannon organisaatioon vastuualueenaan trading-tuotteiden osto. Jorma Tahvanainen on nimitetty yksikön tuotehallintaorganisaatioon tuoteinsinööriksi vastuualueenaan sähkölaitoskaapelit. Mobile Networks -yksikkö Mobile Networks -yksikön business controlleriksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Auli Lahtela. Liisa Hänninen on nimitetty Mobile Networks -yksikön vientiin myyntipäälliköksi. Timo Jelkänen on nimitetty Mobile Networks -yksikön myyntiosastolle toimitushallinnasta vastaavaksi päälliköksi. Telecom-yksikkö Telecom-yksikön laatupäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Mira Holappa. Hän jatkaa myös Draka Finlandin ympäristöpäällikkönä ja vastaa edelleen myös työterveys- ja työturvallisuusprojektista. Telecom-tuotannon tuotantopäälliköksi on nimitetty Aki Eklund. Tuotekehityksestä ja laboratorioista vastaavaksi päälliköksi on nimitetty Jukka Haapalainen. Telecom-viennissä on tehty seuraavat nimitykset: Tero Harju on siirtynyt vastaamaan Telecom-viennistä, Pertti Kallio on nimitetty myyntipäällikkönä hoitamaan venäjänkielisten maiden kauppaa. Harri Autio on nimitetty aluepäälliköksi vastuualueenaan itäisen Euroopan markkinat. Supply Chain Management -yksikkö Klaus Sundholm on nimitetty hankintatoimen vetäjäksi (Head of Procurement), Kari Valkama kansainvälisestä logistiikasta vastaavaksi päälliköksi ja Harri Ignatius logistiikkaprojekteista ja palvelutoimittajasuhteista vastaavaksi päälliköksi

Liitteet & linkit