Dynea Internationalin 2002 tilipäätöksen ennakkotiedot

Dynea Internationalin 2002 tilipäätöksen ennakkotiedot · Tulos parani ja myyntivolyymit kasvoivat · Markkinat edelleen vaikeat · Konsernin lainasopimuksiin neuvoteltiin muutoksia Vuosi 2002 verrattuna vuoteen 2001 · Dynea Internationalin vuoden 2002 liikevaihto oli ?969 miljoonaa (2001: ?1 050 miljoonaa). Liikevaihtoa alensivat raaka-ainehintojen ja myyntihintojen muutokset. · Liimahartsivolyymit pysyivät lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 2002 2 250 tuhatta tonnia (2001: 2 230 tuhatta tonnia) · Pinnoitevolyymit nousivat 10 prosenttia, 264 miljoonaan neliömetriin (2001: ?240 miljoonaa) · Käyttökate (EBITDA) parani 5% ?82 miljoonaan (2001: ?78 miljoonaa) · Liikevoitto (EBIT) parani 88% ja oli ?29 miljoonaan (2001: ?15 miljoonaa) · Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta laski ?3 miljoonaan (2001: ?10 miljoonaa) · Korkokulut laskivat 17% ?61 miljoonaan (2001: ?74 miljoonaa) · Rahoituskulut laskivat 38% ?50 miljoonaan (2001: ?80 miljoonaa) · Tilikauden tappio pieneni ?15 miljoonaan (2001: ?50 miljoonaa) · Vuoden lopussa Dynea Internationalin korolliset nettovelat olivat ?571 miljoonaa (2001: ?578 miljoonaa) Øivind Isaksen, toimitusjohtaja "Vaikea markkinatilanne jatkui koko viime vuoden mikä johti alhaiseen kysyntään päämarkkoillamme. Tämä näkyi erityisesti viimeisen vuosineljänneksen suunniteltua heikompana tuloksena, mikä johtui etenkin Pohjois-Amerikan tiukasta kilpailutilanteesta ja heikentyneestä kysynnästä. Euroopassa pystyimme parantamaan tulostamme toiminnan tehostamisesta saatujen säästöjen ja myynnin volyymien kasvun ansiosta. Aasiassa tulos pysyi vakaana. Raaka-aineiden hinnat nousivat vuoden 2002 jälkipuoliskolla, ja tämä trendi on jatkunut vuonna 2003." Lainasopimusmuutokset Dynea International onsopinutkonserninsyndikoitujen pankkilainojen ehtojen muutoksista. Lainanantajapankit ovat samalla hyväksyneet lainojen kovenanttitasojen muutokset vuosille 2003 ja 2004 sekä hyväksyneet vuoden 2002 neljännen vuosineljänneksen toteutuneet kovenanttitasot, vaikka ne olisivat joiltain osin sopimuksen vaatimuksia alhaisemmat. Dynean Oil Field Chemicals-liiketoiminta myytiin tammikuussa ?55 miljoonan nettotuloilla verojen ja oikaisuerien jälkeen. Tämän seurauksena Dynea International on saanut lainanantajien hyväksynnän ostaa Chemitec-yhtiöt Dynea Oy:ltä ?35 miljoonan velattomaan hintaan. Samalla sovittiin että Dynea Oy korottaa Dynea International Oy:n omaa pääomaa ?35 miljoonalla Chemitecin oston jälkeen. Molemmat transaktiot on saatettu päätökseen. Dynea International on lisäksi sitoutunut maksamaan ennenaikaisesti takaisin ?25 miljoonaa pitkäaikaisia lainoja vuoden 2003 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana. Laina sopimuksia koskevat muutokset löytyvät englannin kielisinä kokonaisuudessaan kotisivuiltamme. Filip Frankenhaeuser, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja "Lainanantajien kanssa tehty sopimus parantaa mahdollisuuksiamme kehittää yhtiötä. Chemitec-yhtiöt, jotka ovat olleet emoyhtiömme omistuksessa maaliskuusta 2002, tulevat olemaan osa konsernin ydinliiketoimintaan kuuluvaa Industrial Resins-liiketoimintaa. Tehtyjen järjestelyjen ja uusien lainaehtojen ansiosta maksuvalmiutemme on parantunut ja pystymme jatkossa sekä hoitamaan velvoitteemme että investoimaan kasvuun." Lisätietoja Filip Frankenhaeuser, puh. 010 585 2011, gsm. 0400 408 462, email filip.frankenhaeuser@dynea.com Chemitec Chemitecin hartsiliiketoiminta koostuu lähinnä auto- ja koneteollisuuden käyttöön valmistettujen formaldehydipohjaisten teollisten liimahartsien tuotannosta. Liiketoiminnan tuotantolaitokset sijaitsevat Aycliffessä (Englanti), Brebiéressä (Ranska), Erknerissä (Saksa), sekä São Paolossa (Brasilia). Liiketoiminta työllistää noin 340 henkeä ja sillä on noin ?85 miljoonan liikevaihto. Dynea Suomalainen Dynea on maailman johtavia teollisten liima- ja pinnoiteratkaisujen tuottaja. Näitä tuotteita käyttävät pääasiassa vaneri- ja lastulevyteollisuus, puurakenne- ja puusepänteollisuus, mineraali- ja lasivillateollisuus sekä paperin impregnointi. Paperipinnoitteitamme käytetään mm. parketti-, huonekalu- ja rakennusteollisuudessa. Dynean yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2001 noin 1.0 miljardia euroa. Dynealla on 57 tuotantolaitosta 25 Euroopan, Pohjois- ja Etelä- Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren maassa. Dynean palveluksessa on noin 3 200 henkeä. www.dynea.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT01030/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Dynea on maailman johtavia teollisten liimahartsien valmistajia puu- ja muulle teollisuudelle. Lisäksi yhtiö valmistaa paperipinnoitteita ja öljykenttäkemikaaleja. Dynealla on n.60 tuotantolaitosta 26 Euroopan, Amerikan sekä Aasian maassa.