Dynea Internationalin 2003 tilipäätöksen ennakkotiedot

Lehdistötiedote 16.2.2004 Dynea Internationalin 2003 tilipäätöksen ennakkotiedot · Myyntivolyymit kasvoivat · Korkeat raaka-aineiden hinnat heikensivät operatiivista tulosta · Käyttöpääomaa vähennetty onnistuneesti · Uudet tehtaat käyttöön Aasian kasvualueilla Vuosi 2003 verrattuna vuoteen 2002 · Dynea Internationalin vuoden 2003 liikevaihto oli ?979 miljoonaa (2002: ?956 miljoonaa). Valuuttakurssien muutokset, etenkin Euron vahvistuminen, vähensivät liikevaihtoa noin 10%. Tästä huolimatta liikevaihto kasvoi lähinnä raaka-aineiden hintojen noususta johtuneista tuotehintojen noususta sekä myyntivolyymien noususta. · Liimahartsivolyymit nousivat 4% ja olivat 2 330 tuhatta tonnia vuonna 2003 (2002: 2 250 tuhatta tonnia). · Pinnoitepapereiden volyymit nousivat 9%, 290 miljoonaan neliömetriin (2002: 265 miljoonaa neliömetriä). · Käyttökate (EBITDA) laski ?55 miljoonaan (2002: ?82 miljoonaa), lähinnä korkeiden raaka-ainehintojen johdosta. · Liikevoitto (EBIT) laski ?1.5 miljoonaan (2002: ?29 miljoonaa). · Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi ?15 miljoonaan (2002: ?3 miljoonaa). Parannus johtui lähinnä Dynean metanolia valmistavan yhteisyrityksen, Methanor v.o.f.:n (omistusosuus 40%), tulosparannuksesta. · Korkokulut laskivat 23% ?48 miljoonaan (2002: ?62 miljoonaa) · Tilikauden tappio kasvoi ?64 miljoonaan (2002: ?15 miljoonaa). · Vuoden lopussa Dynea Internationalin korolliset nettovelat olivat ?467 miljoonaa (2002: ?571 miljoonaa) Roger Carlstedt, toimitusjohtaja "Viime vuonna Dynea paransi operatiivista tehokkuuttaan ja vahvisti asiakassuhteitaan. Valitettavasti maailmantalouden epävarmuus vaikutti Dynean asiakkaiden teollisuudenaloihin, mikä ei luonnollisesti tukenut Dynean tuottotavoitteita. Kilpailutilanne jatkui kireänä ja hintakehitys oli hyvin epätyydyttävä. Siitä huolimatta että myyntivolyymit nousivat huomattavasti viimeisellä neljänneksellä, Dynean tulos pysyi heikkona." Lainasopimusmuutokset ja maksuvalmius Dynea International'in maksuvalmius kuitenkin parani vuoden 2003 aikana, johtuen pääosin Dynean Oil Field Chemicals-liiketoiminnan myynnistä sekä vuoden aikana onnistuneesti toteutetusta käyttöpääoman vähennysprojektista. Dynea International lyhensi vuoden aikana yhtiön ?100 miljoonan suuruisen lyhytaikaisen luottolimitin puitteissa nostettuja luottojaan siten, että vuoden lopussa yhtiöllä oli limiitistä nostettuna lyhytaikaisia luottoja ja takauksia yhteensä ?69.3 miljoonaa verrattuna ?99 miljoonaan vuoden 2002 lopussa. Myös yhtiön nettokorot laskivat ?48.1 miljoonaan vuonna 2003, verrattuna vuoden 2002 ?61.6 miljoonaan. Vastaavasti Dynean Internationalin korollinen nettovelka laski ja oli vuoden lopussa ?467.3 miljoonaa verrattuna ?571.5 miljoonaan vuoden 2002 lopussa. Dynea International on myös sopinut lainanantajapankkien kanssa muutoksista yhtiön pankkilainasopimukseen. Nämä muutokset sisältävät uudet kovenanttitasot vuodelle 2004, minkä lisäksi lainanantajat hyväksyivät vuoden 2003 toteutuneet kovenanttitasot, vaikka ne eivät kaikilta osin olisikaan olleet lainaehtojen mukaisia. Lisäksi sovittiin, että samaan lainasopimukseen lisätään uusi kuuden vuoden määräaikainen laina, joka on suuruudeltaan ?31,7 miljoonaa. Tämän lainan on merkinnyt konsernin emoyhtiö Dynea Oy, ja se nostetaan vuoden 2004 helmi- ja elokuussa. Uusia tehtaita Dynea International käynnisti kolme uutta tehdasta vuonna 2003: 60.000 tonnia liimahartseja valmistavan tehtaan Krabiin, Thaimaahan; 4.800 tonnia vesi- ja liuotinohenteisia liimoja valmistavan tehtaan Pasuruaniin, Indonesiaan; sekä 60.000 tonnia liimahartseja valmistavan tehtaan Gaoyao Cityyn, Etelä-Kiinaan. Lisätietoja Filip Frankenhaeuser, puh. 010 585 2011, gsm. 0400 408 462, e-mail: filip.frankenhaeuser@dynea.com Dynea Suomalainen Dynea on maailman johtavia teollisten liima- ja pinnoiteratkaisujen tuottaja. Näitä tuotteita käyttävät pääasiassa vaneri- ja lastulevyteollisuus, puurakenne- ja puusepänteollisuus, mineraali- ja lasivillateollisuus, paperin impregnointiteollisuus. Pinnoitepapereitamme käytetään mm. parketti-, huonekalu- ja rakennusteollisuudessa. Dynea Internationalin yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2001 noin ?979 miljoonaa. Dynealla on yli 50 tuotantolaitosta 24 Euroopan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren maassa. Dynean palveluksessa on noin 3 200 henkeiä. www.dynea.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00020/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Dynea on maailman johtavia teollisten liimahartsien valmistajia puu- ja muulle teollisuudelle. Lisäksi yhtiö valmistaa paperipinnoitteita ja öljykenttäkemikaaleja. Dynealla on n.60 tuotantolaitosta 26 Euroopan, Amerikan sekä Aasian maassa.