Dynean tase on edelleen vahva huolimatta vaikeasta markkina- ja raaka-ainetilanteesta vuonna 2008

Dynean, maailman johtavan liimaus- ja pinnoitusratkaisujen toimittajan, ensimmäisten kolmen kvartaalin tulos oli suunnitelmien mukainen vuonna 2008. Kuitenkin vuoden viimeisiin kuukausiin vaikutti vahvasti markkinoiden alentunut kysyntä sekä raaka-ainehintojen nopea lasku.

Maailmantalouden kasvu pysähtyi loppuvuonna. Yleisesti voidaan todeta, että rakennus- ja autoteollisuus ovat
erittäin herkkiä makrotalouden suhdanteiden muutoksille, ja koska Dynea on tärkeä hartsitoimittaja näiden
molempien toimialojen asiakkaille liimaus- ja pinnoitusratkaisujen kysyntä heikkeni.

Myyntivolyymit laskivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja tämä lasku oli havaittavissa etenkin Euroopassa. Supistunut vienti Aasiasta Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan johti tuotannon alenemiseen myös useimmissa
Dynean Aasian tytäryhtiöissä.

Vuonna 2008 Dynean liikevaihto laski hieman 879 miljoonaan euroon (2007: 888) lähinnä pienentyneiden myyntivolyymien takia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien keskeisten raaka-aineiden hinnat laskivat huomattavasti ja raaka-aine- ja tuotevarastojen arvoja jouduttiin kirjaamaan alas. Liikevoitto ilman 17,9 miljoonan euron uudelleenorganisoinnin kustannuksia aleni 23,5 miljoonaan euroon (47,5), mikä johtui alentuneista myyntimääristä sekä raaka-ainevarastojen alaskirjauksista.

Nettovelka kasvoi hieman 159,2 miljoonaan euroon (152,5) vuonna 2008. Omavaraisuusaste kuitenkin parani ollen
35 % (33 %) ja nettovelkaantumisaste oli 80 % (67 %).

"Ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin positiivinen Dynealle; kuitenkin talouden taantuman vaikutukset näkyivat selvästi markkinoillamme vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden lopussa monet asiakkaamme sulkivat tilapäisesti tuotantoaan vähentääkseen varastojaan. Kysynnän väheneminen ja raaka-ainehintojen jyrkkä lasku saivat aikaan tappiollisen viimeisen kvartaalin. Odotamme parempaa tulostasoa vuonna 2009. Lisäksi taseemme on vahva ja meillä on varoja käytettävissä kasvustrategiaan", toteaa Dynean toimitusjohtaja Roger Carlstedt.

Uuden sukupolven AsWood ™ liimahartsit

Dynea keskittyy edelleen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja on saanut valmiiksi useita sovelluksia uuden sukupolven AsWood ™ liimahartsien tuotannon käynnistämiseen. "Näissä liimahartseissa yhdistyy huipputekninen suorituskyky sekä erittäin alhaiset päästöt, jotka vastaavat käsittelemättömän puun tasoa”, sanoo Roger Carlstedt. "Asiakkailta saatu palaute osoittaa, että olemme löytäneet vastauksen todelliseen markkinatarpeeseen ja odotamme innokkaasti, että yhä useammat asiakkaat tulevat käyttämään tätä uutta teknologiaa.”

Dynea lanseerasi vuoden 2008 aikana myös useita muita uusia tuotteita, kuten AnyPress ™ pintakalvot ja CureSafe painonopeuden optimointivälineen, joiden avulla asiakkaillamme on mahdollisuus parantaa tuotantoprosessejaan.


Lisätietoja:
Roger Carlstedt, toimitusjohtaja
Tel. + 358 10 585 2030, roger.carlstedt@dynea.com

Nina Kopola, Euroopan toiminnoista vastaava johtaja
Tel. +358 10 585 2018, nina.kopola@dynea.com

Dynea on maailman johtava liimaus- ja pinnoitusratkaisujen toimittaja. Vuonna 2008 Dynean liikevaihto oli 879 miljoonaa euroa. Kansainvälisellä yhtiöllä on 39 tuotantolaitosta ja 2 200 työntekijää 22 maassa Euroopassa, Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yhtön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. http://www.dynea.com

Yrityksestä

Dynea on maailman johtavia teollisten liimahartsien valmistajia puu- ja muulle teollisuudelle. Lisäksi yhtiö valmistaa paperipinnoitteita ja öljykenttäkemikaaleja. Dynealla on n.60 tuotantolaitosta 26 Euroopan, Amerikan sekä Aasian maassa.

Liitteet & linkit