EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 4.10.2021 klo 15.10

EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EAB Group Oyj on 1.10.2021 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Janne Niemisen omistusosuus EAB Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan.

Janne Niemisen omistus on 1.10.2021 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 0 osaketta, joka vastaa 0,00 prosenttia EAB Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

EAB Group Oyj:llä on yhteensä 13 843 272 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Janne Niemisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä
 
% osakkeista ja äänistä rahoitus- välineiden kautta Yhteen-
laskettu %-osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,00% 0,00% 13 843 272
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000157441 0 0 0,00% 0,00%
YHTEENSÄ A 0 0,00%Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhteisössä.EAB GROUP OYJ

Lisätietoja:

Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40 847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

Pia Hidén, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 93 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,8 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi