EAB Group Oyj: Elite Alfred Berg alentaa vuotta 2018 koskevia taloudellisia näkymiä

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 18.12.2018 klo 10.30

EAB Group Oyj: Elite Alfred Berg alentaa vuotta 2018 koskevia taloudellisia näkymiä

EAB Group Oyj (Yhtiö) arvioi 24.8.2018 puolivuosikatsauksen yhteydessä, sillä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, että konsernin käyttökate vuonna 2018 asettuu 5 miljoonan euron tuntumaan. Yhtiö tulee alla tarkemmin eritellyistä syistä johtuen jäämään aiemmasta arviosta noin 1-1,5 miljoonaa euroa. Käyttökate koko tilikaudelle 2018 asettuu noin 3,5 miljoonan euron tasolle.

Heikentyneen käyttökatteen taustalla on yrityspalveluliiketoiminnan toteutumatta jääneet tai lykkääntyneet neuvonantopalkkiot yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, toteutumattomaan yrityskauppaan liittyvät kulut, IFRS-raportointiin siirtymiseen liittyvät kulut sekä loppusyksyn markkinaepävarmuuden aiheuttamat suorat vaikutukset myyntiin ja omaisuuserien arvoihin.

Yhtiö on ilmoittanut 30.11.2018 siirtyvänsä IFRS-raportointiin. Päivitetty arvio koko vuoden taloudellisista näkymistä vastaa Yhtiön odotusten mukaan noin 1,8 miljoonan euron liikevoittoa IFRS-standardien mukaisesti raportoituna.

Yhtiö arvioi kuitenkin, ettei yllä olevalla alentuneella arviolla taloudellisesta tuloksesta tilikaudella 2018 ole vaikutusta Yhtiön tuloksentekokykyyn keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö antaa arvion 2019 tilikauden näkymistä vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 28.2.2019.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita EAB Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 18.12.2018 klo 10.30 (EET) yllä mainittujen henkilöiden toimesta.

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa