EAB Group Oyj: Muutoksia EAB-konsernin johtoryhmässä

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 13.3.2020 klo 11.30

 

EAB Group Oyj: Muutoksia EAB-konsernin johtoryhmässä

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Taavi Rissanen eroaa EAB-konsernin johtoryhmästä 20.3.2020. Rissanen siirtyy uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Joustavan tehtävänsiirron varmistamiseksi Rissanen on yhtiön käytettävissä siirtymäajan yli.

 

Operatiivinen johtaja Klaus Hannus ottaa vastuulleen Rissasen tehtävät hallinnossa. Johtoryhmässä hallinnosta vastaa jatkossa varatoimitusjohtaja Raisa Friberg. Henkilöstöhallinnon osalta vastuu johtoryhmätasolla on jatkossa toimitusjohtaja Daniel Pasternackilla. Muina johtoryhmän jäseninä jatkavat talousjohtaja Roman Cherkasov, yksityisasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Rami Niemi sekä instituutioasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Kristian Warras.

 

"Haluan kiittää Taavi Rissasta hänen erinomaisesta panoksestaan konsernimme kehittämisessä. Olemme tehneet hänen johdollaan isoja edistysaskeleita sekä henkilöstöhallinnon että hallinnon alueella", sanoo toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

 

 

EAB GROUP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

EAB Group Oyj

 

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

 

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@weareinc.fi

 

 

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi