EAB Group Oyj: Muutoksia konsernin johtoryhmässä

Report this content

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 27.9.2018 klo 9.00

EAB Group Oyj: Muutoksia konsernin johtoryhmässä

Digitaalisista palveluista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Atro Aakala siirtyy uusiin tehtäviin Elite Alfred Bergin ulkopuolelle marraskuun 2018 aikana. Aakala on toiminut EAB Group -konsernissa vuodesta 2010, ensiksi varainhoidon johtajana ja vuoden 2015 joulukuusta alkaen digitaalisista palveluista vastaavana johtajana. Konsernin tietohallintojohtajana aloittaa 1.10.2018 Juha Parviainen. Parviainen raportoi tehtävässään hallinto- ja henkilöstöjohtaja Taavi Rissaselle.

"Haluan kiittää Atroa hänen panoksestaan Elite Alfred Bergin kasvussa merkittäväksi toimijaksi suomalaisen varainhoidon kentällä. Samalla toivotan Juhan tervetulleeksi konserniin", toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB Group -konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita kuluttaja-asiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB Group -konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja vaihtoehtorahastojen hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 15 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa