EAB Group Oyj: Muutos johdon liiketoimiin

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 6.10.2021 klo 13.40

EAB Group Oyj: Muutos johdon liiketoimiin

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Nieminen Janne Pentti Antero

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: EAB GROUP OYJ

LEI: 743700B4GXTH5JBZ6318

Ilmoituksen luonne: MUUTOS

Viitenumero: 743700B4GXTH5JBZ6318_20211004124655_3

Muutoksen selostus:

Nieminen on valittanut osakkeiden myyntiä koskevasta ulosottolaitoksen täytäntöönpanotoimesta ja pyytänyt keskeytysmääräyksen antamista. Helsingin käräjäoikeus on 5.10.2021 antanut päätöksen, jolla se keskeyttää kyseisen kaupan täytäntöönpanon kokonaan toistaiseksi. Keskeytys on voimassa, kunnes asia on ratkaistu käräjäoikeudessa tai kunnes asiasta toisin määrätään. Käräjäoikeuden päätöksen seurauksena edellä mainitut osakkeet jäävät Niemisen omistukseen.

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-10-01

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 112 031 Yksikköhinta: 2,95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 112 031 Keskihinta: 2,95 EUR

EAB GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Hidén, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@
eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 93 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,8 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi