EAB Group Oyj: Siirtyminen kahteen liiketoiminta-alueeseen ja muutoksia johtoryhmässä

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 19.12.2018 klo 11.50

EAB Group Oyj: Siirtyminen kahteen liiketoiminta-alueeseen ja muutoksia johtoryhmässä

EAB Group Oyj ("EAB", "Yhtiö") siirtyy 1.1.2019 kahteen liiketoiminta-alueeseen. Yhtiön hallitus on tänään 19.12.2018 päättänyt organisaatiomallin muuttamisesta sekä siihen liittyvistä muutoksista johtoryhmässä.

Aiemmin Yhtiön toiminta jakautui neljään liiketoiminta-alueeseen: 1) yksityisasiakkaat, 2) Private Banking -asiakkaat, 3) yrityspalvelut ja 4) instituutioasiakkaat. Jatkossa EAB:n liiketoiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: yksityisasiakkaat ja instituutioasiakkaat. Private Banking -liiketoiminta yhdistyy yksityisasiakasliiketoimintaan. Yrityspalvelut siirtyy suoraan toimitusjohtaja Daniel Pasternackin alaisuuteen eikä ole enää erillinen liiketoiminta-alue.

Samassa yhteydessä Yhtiön hallitus on päättänyt muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa. Jatkossa toimitusjohtajan alaisuudessa toimivaan johtoryhmään kuuluvat talousjohtaja Roman Cherkasov, varatoimitusjohtaja Raisa Friberg, yksityisasiakkaiden liiketoimintajohtaja Rami Niemi, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Taavi Rissanen sekä instituutioasiakkaiden liiketoimintajohtaja Kristian Warras. Aiemmin Yhtiössä toiminut laajennettu johtoryhmä on lakkautettu.

Organisaatiomuutoksella tavoitellaan johtamisjärjestelmän selkeyttämistä, johtamisen tehostamista sekä hallinnon ja organisaation ketteryyttä.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa