• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • EAB Group Oyj:n ("EAB") kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistus muuttuu suoraksi henkilöomistukseksi

EAB Group Oyj:n ("EAB") kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistus muuttuu suoraksi henkilöomistukseksi

Report this content

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 24.10.2018 klo 10.30

EAB Group Oyj:n ("EAB") kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistus muuttuu suoraksi henkilöomistukseksi

EAB Group Oyj:n ("EAB") kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön Elite Partners Oy:n ja Nousukaari Oy:n ("Kohdeyhtiöt") osakkeenomistajat ("Osakkeiden Luovuttajat") ovat yhdessä EAB:n kanssa tänään 24.10.2018 allekirjoittaneet osakevaihtosopimukset. Osakevaihdossa EAB saa haltuunsa Kohdeyhtiöiden koko osakekannan, ja vastikkeena EAB laskee liikkeelle uusia osakkeitaan ja luovuttaa ne suunnattuna osakeantina Osakkeiden Luovuttajille. Osakevaihto toteutetaan EVL 52 f §:n mukaisesti. Osakevaihdossa ei käytetä rahavastiketta.

EAB laskee liikkeelle suunnatulla osakeannilla yhteensä 3 135 262 kappaletta uusia A-sarjan osakkeita ja yhteensä 3 288 368 kappaletta uusia B-sarjan osakkeita. Liikkeeseenlaskettavien osakkeiden määrä on sama kuin EAB:n haltuun tulevien A- ja B-sarjan osakkeiden määrä. Uudet B-sarjan osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja ovat kaupankäynnin kohteena arviolta 26.10.2018. Uudet A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajat liittyvät A-sarjan osakkeenomistajien välillä 1.8.2017 allekirjoitettuun osakassopimukseen.

EAB:n ja Kohdeyhtiöiden hallitukset ovat tänään hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Kohdeyhtiöt sulautuvat EAB:hen vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kohdeyhtiöiden omistuksessa olevat EAB:n osakkeet mitätöityvät viimeistään sulautumisen yhteydessä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Järjestelyn lopputuloksena Kohdeyhtiöiden osakeomistus EAB:ssä muuttuu suoraksi henkilöomistukseksi ja EAB:n osakemäärä säilyy ennallaan. Osakevaihdolla edellä mainitut Osakkeiden Luovuttajat haluavat tukea EAB:n strategiaa lisäämällä kasvollista omistusta EAB:n osakkeenomistajina.

Edellä kuvattujen toimenpiteiden johdosta EAB:n osake- ja äänimäärä kasvavat väliaikaisesti ja ovat yhteensä 8 714 620 kappaletta A-sarjan osakkeita ja yhteensä 10 552 282 kappaletta B-sarjan osakkeita. Yhtiön osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on yhteensä 184 844 682 ääntä, joista 66 015 573 ääntä on konsernin hallussa ja joilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen (OYL 5 luku 9 §).

Järjestelyllä ei ole vaikutusta EAB:n tulokseen tai taseeseen. Osakkeiden Luovuttajat vastaavat järjestelyn kustannuksista.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB Group -konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita kuluttaja-asiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB Group -konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja vaihtoehtorahastojen hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 15 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa