• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • EAB Group Oyj:n henkilöstöanti ylimerkittiin 2,45-kertaisesti - henkilöstölle 200 000 Yhtiön uutta B-osaketta

EAB Group Oyj:n henkilöstöanti ylimerkittiin 2,45-kertaisesti - henkilöstölle 200 000 Yhtiön uutta B-osaketta

Report this content

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 12.11.2018 klo 8.00

EAB Group Oyj:n henkilöstöanti ylimerkittiin 2,45-kertaisesti - henkilöstölle 200 000 Yhtiön uutta B-osaketta

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA.

EAB Group Oyj:n ("EAB", "Yhtiö") 29.10.2018 julkistaman henkilöstöannin merkintäaika päättyi 9.11.2018. Osakeannissa merkittiin yhteensä 200 000 uutta Yhtiön B-osaketta ("Antiosake"). Yhtiön hallitus päätti korottaa osakeannissa annettavien Antiosakkeiden määrän 100 000 kappaleesta 200 000 kappaleeseen.

"EAB-konsernin henkilöstöstä moni on omistanut Yhtiön osakkeita jo aiemmin. Olemme kasvaneet voimakkaasti ja halusimme tarjota myös uusille työntekijöille helpon mahdollisuuden tulla EAB:n omistajiksi. Olen erittäin iloinen, että moni työntekijämme päätti sijoittaa yhtiöömme", toimitusjohtaja Daniel Pasternack kommentoi.

Hallitus päätti ylimerkinnän johdosta leikata suurimpia merkintöjä. Lisäksi hallitus päätti allokoida osakkeet merkitsijöiden kesken annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti edellä mainittu merkintöjen leikkaaminen huomioon ottaen.

Osakeanti toteutetaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Antiosakkeiden merkintähinta on 3,15 euroa Antiosakkeelta ja näin ollen Yhtiön osakeannilla keräämät varat ovat 630 000 euroa. Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannin tavoitteena on sitouttaa EAB:n henkilöstö Yhtiöön.

Osakeannissa merkityt 200 000 Antiosaketta vastaavat Yhtiön ulkona olevista osakkeista noin 1,47 prosenttia ennen osakeantia ja noin 1,44 prosenttia osakeannin jälkeen. Uudet Antiosakkeet tuottavat noin 0,17 prosenttia äänimäärästä sekä ennen osakeantia että osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeen Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 20 266 902 ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 13 843 272.

Osakeannissa annettavat Antiosakkeet ovat EAB:n uusia osakkeita, jotka vastaavat Yhtiön olemassa olevaa B-osakelajia. Antiosakkeiden odotetaan olevan rekisteröitynä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 13.11.2018. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000157441. Antiosakkeet odotetaan rekisteröitävän arvo-osuustileille arviolta 14.11.2018.

Yhtiö aikoo jättää niin pian kuin mahdollista hakemuksen Antiosakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Antiosakkeilla First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 15.11.2018 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Antiosakkeita koskevan listalleottohakemuksen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita kuluttaja-asiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 15 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa