EAB Group Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 26.4.2022 klo 17.30

 

EAB Group Oyj:n omien osakkeiden luovutus

 

EAB Group Oyj on luovuttanut 25.4. ja 26.4.2022 yhteensä 5 901 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön nykyisille avainhenkilöille ja entiselle avainhenkilölle. Luovutus liittyy lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja on yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukainen.

 

Yhtiön toimialaa koskeva sääntely edellyttää, että siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana niin kutsuttujen riskinottajien osalta, on vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa. Kulloinkin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana. Muuna kuin rahana maksettava erä on suoritettava EAB Group Oyj:n osakkeina.

 

Luovutuksen jälkeen EAB Group Oyj:n hallussa on 30 877 yhtiön omaa osaketta.

 

EAB GROUP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

EAB Group Oyj

 

Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40 847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

 

Pia Hidén, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

 

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 89 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta lähes 4 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa