EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 6.9.2019 klo 9.30

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

EAB Group Oyj:n viisi suurinta osakkeenomistajaa BNP Paribas Asset Management Holding, Kari Juurakko, Umo Invest Oy, Janne Nieminen ja Jouni Kaaria ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Vincent Trouillard-Perrot, vice president, nimeäjä BNP Paribas Asset Management Holding
  • Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Kari Juurakko
  • Joonas Haakana, salkunhoitaja, nimeäjä Umo Invest Oy
  • Janne Nieminen, toimitusjohtaja, nimeäjä Janne Nieminen
  • Jouni Kaaria, toimitusjohtaja, nimeäjä Jouni Kaaria

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös nimitystoimikunnan asiantuntijana, ellei hän ole nimitystoimikunnan jäsen.

EAB Group Oyj:n yhtiökokous päätti 5.4.2019 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Sen päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

EAB GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi