EAB Group Oyj:n yhteistoimintaneuvotteluiden päättyminen

Report this content

EAB Group Oyj, Sisäpiiritieto, Pörssitiedote 18.9.2019 klo 9.10

EAB Group Oyj:n yhteistoimintaneuvotteluiden päättyminen

EAB Group Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 28.8.2019 käynnistävänsä tehostamisohjelman valmistelun sekä tähän liittyvät yhteistoimintaneuvottelut kaikissa EAB-konserniin kuuluvissa yhtiöissä (”konserni”). Konserni on saanut neuvottelut päätökseen 17.9.2019. Neuvottelujen jälkeen konserni irtisanoo yhteensä 9 henkilöä, joista kahdelle voidaan tarjota työsopimusta uusissa tehtävissä. Vähennysten avulla saavutetaan vuodesta 2020 alkaen noin 0,6–0,7 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Tavoitteena neuvotteluissa oli varmistaa Yhtiön kannattavuus jatkossa saavuttamalla yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa noin 1,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt kuluissa vuodesta 2020 lähtien koko organisaatiossa.

”Olen äärimmäisen pahoillani niiden henkilöiden puolesta, joiden työtehtävät päättyvät. Haluan vaikeasta tilanteesta huolimatta kiittää heitä heidän Yhtiölle antamastaan arvokkaasta panoksesta”, sanoo toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

EAB GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi