• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • Elite Alfred Berg on koonnut ulkopuolisista asiantuntijoista muodostuvan Advisory Boardin vastuullisuustyötä varten

Elite Alfred Berg on koonnut ulkopuolisista asiantuntijoista muodostuvan Advisory Boardin vastuullisuustyötä varten

Report this content

Elite Alfred Berg, Lehdistötiedote 4.12.2020 klo 11.30

Elite Alfred Berg on koonnut ulkopuolisista asiantuntijoista muodostuvan Advisory Boardin vastuullisuustyötä varten

Elite Alfred Berg on nimittänyt ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan Advisory Boardin tukemaan konsernin vastuullisuustyötä. Advisory Boardin tehtävänä on avustaa omalla asiantuntemuksellaan Elite Alfred Bergiä vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen liiketoiminnan edelleen kehittämisessä kohti konsernin visiota "Nousemalla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi, meistä tulee Pohjoismaiden arvostetuin varainhoidon asiantuntija".

Advisory Board koostuu seuraavista Elite Alfred Bergin ulkopuolisista jäsenistä:

  • Lisa Beauvilain, Executive Director, Head of Sustainability & ESG, Impax Asset Management
  • Anne Larilahti, vastuullisuusjohtaja, Finnair
  • Benjamin Maury, rahoituksen ja kansantalouden laitoksen johtaja, Hanken
  • Elina Moisio, toimitusjohtaja, Miltton Networks

Lisa Beauvilain on vastannut Impaxilla kestävään kehitykseen sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvän (ESG) analyysin, aktiivisen omistajuustyön sekä vaikuttavuusmittauksen (impact investing) kehittämisestä vuodesta 2010 alkaen. Aiemmin Beauvilain on työskennellyt Goldman Sachs investointipankissa Lontoossa ja toiminut useiden organisaatioiden hallitusten tai työryhmien jäsenenä edistämässä vastuullisuutta ja kestävää kehitystä etenkin rahoitusalalla.

Anne Larilahti on toiminut Finnairin vastuullisuusjohtajana vuodesta 2019 alkaen, päätehtävänään vastuullisuuden tuominen vahvaksi osaksi yrityksen strategiaa ja kaikkia toimintoja. Aiemmin Larilahti on toiminut useissa vastuullisuuden, strategian, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä ICT- ja matkailutoimialoilla. Toiminnallaan FIBS ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Veikkaus Oy:n hallituksen jäsenenä Larilahti pyrkii edistämään suomalaisten yritysten vastuullisuutta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Benjamin Maury toimii rahoituksen professorina Hankenilla. Hän johtaa rahoituksen ja kansantalouden laitosta ja hoitaa Wahlroos-professuuria. Mauryn tutkimusaiheisiin kuuluvat corporate governance ja erityisesti omistusrakenteen vaikutus yrityksen suorituskykyyn. Viime aikoina hän on tutkinut myös kilpailuedun ja vastuullisuuden vaikutuksia yrityksen arvoon.

Elina Moisio on Miltton Networksin toimitusjohtaja eli hän johtaa Milttonin vaikuttajaviestinnän tiimiä. Kokeneena yhteiskuntasuhteiden ja edunvalvonnan ammattilaisena hänellä on näkemystä sidosryhmien kasvavista odotuksista vastuullisuuden osalta sekä tietämystä lainsäädäntöympäristön ja politiikan muutoksista. Moisio on työskennellyt kolmen eri ministerin erityisavustajana ja edunvalvonnan parissa muun muassa työmarkkinakeskusjärjestö Akavassa sekä toiminut Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä ja varajäsenenä ja kuntayhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Konsernin ulkopuolisten jäsenten lisäksi Advisory Boardin vastuullisuustyöskentelyyn osallistuvat Elite Alfred Bergiltä hallituksen puheenjohtaja Therese Cedercreutz, toimitusjohtaja Daniel Pasternack ja sijoitusjohtaja Toni Iivonen.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
Elite Alfred Berg
Puh. 050 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

Tilaa