Elite Palkitsemispalvelut vahvistaa asemaansa markkinajohtajana – Tuore tutkimus osoittaa työntekijöiden palkitsemisen positiiviset vaikutukset

Elite Palkitsemispalvelut vahvistaa entisestään markkina-asemaansa sovittuaan Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahden asiakasrahastojen siirtämisestä Elite Palkitsemispalveluille. Elite Palkitsemispalveluiden ja Deduktian toteuttama tutkimus osoittaa, että työntekijöiden palkitsemisella on positiivinen vaikutus organisaation taloudelliseen suorituskykyyn.

Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahden henkilöstörahastojen hallinnointipalvelut siirtyvät EAB-konserniin kuuluvalle Elite Palkitsemispalvelut Oy:lle. Järjestelyn myötä Elite Palkitsemispalvelut saa 25 uutta asiakasrahastoa ja niiden noin 25 000 henkilöjäsentä. Yhtiön palvelun piirissä olevien henkilöstörahastojen määrä kasvaa siten 55 rahastoon ja kokonaisjäsenmäärä 85 000 henkilöön.

Elite Palkitsemispalvelut jatkaa myös orgaanista kasvuaan. Uusien henkilöstörahastojen perustamisessa on keskitytty henkilöstömäärältään suuriin yhtiöihin.

- Elite Palkitsemispalvelut on yrityksille ja henkilöstörahastoille hyvä vaihtoehto, koska se osaa asiansa, palvelee aktiivisesti ja tuottaa palvelua alan parhailla järjestelmillä. Nykyisten asiakkaiden tyytyväisyys on ollut ratkaisevaa Lahden henkilöstörahastojen siirrossa, mutta myös onnistuneessa uusmyynnissä, Elite Palkitsemispalveluiden toimitusjohtaja Lasse Mäkinen sanoo.

Työntekijöiden palkitseminen vaikuttaa organisaation taloudelliseen suorituskykyyn

Elite Palkitsemispalveluiden ja Deduktia Oy:n toteuttama kirjallisuustutkimus osoittaa, että työntekijöiden palkitsemisella on positiivinen vaikutus organisaation taloudelliseen suorituskykyyn.

- Kyky arvioida palkitsemisen vaikuttavuutta on olennaista, kun tehdään päätöksiä siihen kohdennettavista resursseista. Palkitsemisella voidaan pyrkiä muun muassa ohjaamaan henkilöstön toimintaa haluttuun suuntaan, parantamaan tuottavuutta, sitouttamaan henkilöstöä, synnyttämään oikeudenmukaisuuden kokemusta tai luomaan hyvää työnantajakuvaa, Lasse Mäkinen kertoo.

Alkuvuonna 2019 toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli käydä läpi teemaan liittyviä akateemisia kannanottoja 1960-luvulta tähän päivään. Katsauksen koosti professori, FT Stephen J. Perkins (Oxfordin yliopisto, Global Policy Institute, Lontoo), ja siinä sovellettiin brittiläisen akateemikon, tohtori Sarah E. Jonesin, kehittämää tuoretta (2018) sosiaalitieteellistä lähestymistapaa.

Tutkimus perustui seuraaviin väittämiin:

  • Taloudellisella palkitsemisella on valikoiva vaikutus työvoimaan. Kokonaispalkkauksen taso toimii työvoiman houkuttelu- ja valintaprosessien kautta pyrkien vaikuttamaan organisaatioon hakeutuvan ja sinne jäävän työvoiman kokoonpanoon.
  • Taloudellisella palkitsemisella on työntekijöihin kannustinvaikutus. Se on vahva tapa vaikuttaa työntekijäkäyttäytymiseen, sekä yksittäisinä työntekijöinä että tiimin jäseninä, ja sillä on vaikutuksensa organisaation tuloksiin.
  • Havainnot palkkioiden määräytymisestä ja sen oikeudenmukaisuudesta toimivat työntekijöiden tyytyväisyyden ja motivaation välineinä ja vaikuttavat näin yksilölliseen ja organisationaaliseen käyttäytymiseen.

Vaikka ihmisten johtamisesta organisaatioissa ja siihen liittyvistä tekijöistä on kirjoitettu paljon, eivät palkitsemiseen liittyvät seikat ole olleet akateemisen huomion keskipisteenä. Tutkimusraportti tarkastelee työntekijöiden taloudellisen palkitsemisen vaikutuksia yksilölliseen ja kollektiiviseen suorituskykyyn ja toisaalta organisaationaaliseen tehokkuuteen suurissa, yli 500 työntekijän yksityissektorin yrityksissä kehittyneillä talousalueilla.

Tutkimusraportti: The Science of Employee Reward Management

Lisätietoja:

Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja
Elite Palkitsemispalvelut Oy
Puh. 050 336 0204
lasse.makinen@eabgroup.fi

Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan osaajat. Yhtiö palvelee noin 85 000 henkilöstörahastojäsentä ja 55 henkilöstörahastoa. Elite Palkitsemispalvelut Oy on osa EAB-konsernia.

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

Tilaa