Elite Varainhoito -konsernin omistus Elite Rahoitus Oy:sta nousee 100 prosenttiin

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 3.10.2017 klo 15.30

Elite Varainhoito -konsernin omistus Elite Rahoitus Oy:stä nousee 100 prosenttiin

Elite Varainhoito -konserni (Elite) ja Elite Rahoitus Oy:n muut osakkaat ovat tänään sopineet kaupasta, jossa Elite Varainhoito Oyj:n kokonaan omistama Elite Sijoitus Oy ostaa muiden Elite Rahoitus Oy:n osakkaiden osakkeet. Ennen kauppaa Elite Varainhoito Oyj omisti 30 prosenttia Elite Rahoitus Oy:n osakkeista ja kaupan myötä Eliten omistus nousee 100 prosenttiin. Samanaikaisesti Elite Varainhoito Oyj myy 30 prosentin omistuksensa Elite Rahoitus Oy:ssä tytäryhtiölleen Elite Sijoitus Oy:lle, jolloin Elite Rahoitus Oy:stä tulee Elite Sijoitus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Kaupan yhteydessä on samanaikaisesti sovittu, että Elite Rahoitus Oy:n avainhenkilöt eivät jatka yhtiön palveluksessa.

Elite Rahoitus Oy on kehittänyt yrityslainojen välitystoimintaa, toiminut Eliten sidonnaisasiamiehenä ja markkinoinut Eliten pienille ja keskisuurille yhtiöille suunnattua yrityslainapalvelua. Eliten yrityslainapalvelut (lainojen liikkeellelasku ja pk-yrityslainarahasto) jatkavat toimintaansa muuttumattomina kaupan jälkeen. Elite PK-yrityslaina I KY -rahasto aloitti toimintansa kesäkuussa 2017 ja on tehnyt ensimmäiset lainasijoitukset suomalaisiin pk-yrityksiin.

Elite on nimittänyt KTM, DI Toni Iivosen johtamaan Elite Varainhoito -konsernin tarjoamia rahoituspalveluja vastuualueenaan pk-yrityslainat, energiatehokkuushankkeiden rahoitus, SAV-Rahoitus Oyj:n palvelut sekä uusien palvelujen kehittäminen. Yrityksille tarjottavat rahoituspalvelut ovat osa yritykset ja yrittäjät -liiketoiminta-aluetta, josta vastaa johtoryhmän jäsen Janne Kalliomäki.

Kaupoilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Elite Varainhoito -konsernin vuoden 2017 taloudelliseen tulokseen. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin (Elite) emoyhtiö. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 14 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Eliten palveluksessa on 105 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 40 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa