Elite Varainhoito Oyj:n avainhenkilöiden palkitseminen

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 20.6.2017 klo 14.20

Elite Varainhoito Oyj:n avainhenkilöiden palkitseminen

Elite Varainhoito Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 20.6.2017 hyväksynyt kahden instituutioasiakasmyynnistä vastaavan sidonnaisasiamiesyrityksen kanssa solmittavan sopimuksen mahdollisesta osakevaihdosta. 

Sopimus voi johtaa sidonnaisasiamiesyrityksen osakkeiden vaihtoon Yhtiön osakkeisiin EVL52 f §:n mukaisesti 30.6.2021 tai sitä myöhemmin, mikäli asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Asetetuista tavoitteista olennaisin on se, että Yhtiön nykyisen instituutioasiakasliiketoiminnan tulee kolminkertaistua ennen kuin vaatimuksen osakevaihdosta voi esittää. 

Yhtiön arvion mukaan järjestelyn vaikutus osakkeiden kokonaismäärään, yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulokseen on vähäinen. 

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin (Elite) emoyhtiö. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Eliten palveluksessa on noin 80 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa