• news.cision.com/
 • EAB Group Oyj/
 • Elite Varainhoito Oyj on antanut indikatiivisen tarjouksen Orava Asuntorahasto Oyj:n muuttamisesta Eliten tytäryhtiön hallinnoimaksi erikoissijoitusrahastoksi

Elite Varainhoito Oyj on antanut indikatiivisen tarjouksen Orava Asuntorahasto Oyj:n muuttamisesta Eliten tytäryhtiön hallinnoimaksi erikoissijoitusrahastoksi

Report this content

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 20.9.2017 klo 13.46

Elite Varainhoito Oyj on antanut indikatiivisen tarjouksen Orava Asuntorahasto Oyj:n muuttamisesta Eliten tytäryhtiön hallinnoimaksi erikoissijoitusrahastoksi

Kuten Orava Asuntorahasto Oyj ("Orava Asuntorahasto") on tänään tiedottanut, Elite Varainhoito Oyj ("Elite") on jättänyt indikatiivisen tarjouksen Orava Asuntorahaston muuttamisesta Eliten tytäryhtiön hallinnoimaksi erikoissijoitusrahastoksi.

Eliten tekemän indikatiivisen tarjouksen pääkohdat ovat seuraavat:

 • Elite ehdottaa, että Orava Asuntorahaston hallitus päättäisi siirtää asunto-omaisuuden sellaisenaan kuin se on tällä hetkellä varoineen ja velkoineen apporttisijoituksena järjestelyä varten perustettavaan Eliten tytäryhtiön hallinnoimaan erikoissijoitusrahastoon ("ESR"). Tarvittaessa Elitellä on myös valmius Orava Asuntorahaston rahoituksen uudelleenjärjestelyyn.
   
 • Toteutuessaan Eliten ehdottaman järjestelyn lopputuloksena osakkeenomistajat saisivat arviolta noin 92 % Orava Asuntorahaston nykyisen asuntokannan nettoarvosta. Asunto-omaisuuden käypä arvo määriteltäisiin siirrossa vähintään kahden riippumattoman Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan toimesta kauppa-arvomenetelmää käyttäen. Arvio 92 prosentista perustuu alustavaan laskelmaan järjestelyn aiheuttamista veroista ja kuluista.
   
 • Elite ehdottaa, että Orava Asuntorahaston hallitus kutsuisi yhtiökokouksen koolle päättämään yhtiön de-listaamisesta ja purkamisesta (2/3:n määräenemmistöpäätös). Purkamisessa Oravan osakkeenomistajat saisivat ESR:n osuuksia osakeomistuksien suhteessa, jolloin Orava Asuntorahaston osakkeenomistaja voisi jatkaa asuntosijoittajana ESR:n sääntöjen mukaan lunastettavissa olevassa, likvidissä erikoissijoitusrahastossa.
   
 • Indikatiivinen tarjous on ehdollinen sille, että Elite saa tarvittavat viranomaisluvat ja hyväksynnät.

Orava Asuntorahaston tiedotteen mukaan Orava Asuntorahaston hallituksen riippumattomat jäsenet selvittävät Eliten indikatiivisen tarjouksen edullisuutta ja toteutuskelpoisuutta yhdessä taloudellisen ja oikeudellisen neuvonantajan kanssa samalla kun riippumattomat hallituksen jäsenet jatkavat mahdollisten kilpailevien tarjousten ja muiden vaihtoehtojen kartoitusta sekä Orava Asuntorahaston itsenäisen toiminnan kehittämistä saavuttaakseen kaikkien osakkeenomistajien kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Elite tiedottaa mahdollisten jatkoneuvottelujen etenemisestä ja lopputuloksesta Eliten ja Orava Asuntorahaston välillä erikseen.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin (Elite) emoyhtiö. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 14 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Eliten palveluksessa on 105 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 40 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa