• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • Henkilöstörahastolaki täyttää 30 vuotta – vuosien saatossa henkilöstörahastoista on muovautunut verotehokas säästämisen ja sijoittamisen muoto

Henkilöstörahastolaki täyttää 30 vuotta – vuosien saatossa henkilöstörahastoista on muovautunut verotehokas säästämisen ja sijoittamisen muoto

Report this content

Elite Alfred Berg, Lehdistötiedote 13.9.2019

Henkilöstörahastolain säätämisestä on kulunut 30 vuotta 15.9.2019. Henkilöstörahastoista on muotoutunut 30 vuodessa koko henkilöstön yhteisiä etuuksia, jotka mahdollistavat verotehokkaan säästämisen ja sijoittamisen.

Henkilöstörahastojen toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä on uudistettu vuosien saatossa, lähtökohtaisesti aina toiminnan joustavuutta kasvattaen. Merkittävä muutos tapahtui vuonna 2002, jolloin lainsäädäntöön kirjattiin mahdollisuus rahaston hyödyntämisen vapaaehtoisuudesta. Tuosta hetkestä lähtien henkilöstörahasto on ollut mahdollista toteuttaa siten, että kukin rahaston jäsen voi itse päättää palkkion rahastoinnin ja käteismaksun välillä.

Henkilöstörahastojen toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä muokattiin monelta osin vuonna 2010. Keskeiset muutokset liittyivät henkilöstörahastoeriä kerryttävien järjestelmien monipuolistumiseen ja rahaston jäsenten nostokarenssiaikojen poistumiseen. Henkilöstörahastoista tuli vapaaehtoinen henkilöstöetuus, joka mahdollistaa verotehokkaan säästämisen ja sijoittamisen.

”Nykyään henkilöstörahastot ovat yritysten koko henkilöstön yhteisiä etuuksia, joita voivat hyödyntää kaikki henkilöstöryhmät, johto mukaan lukien. Kaikkia tasavertaisesti kohteleva järjestelmä on omiaan kasvattamaan kokemusta palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta”, sanoo Elite Palkitsemispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Lasse Mäkinen.

Rahastojen määrä kasvaa voimakkaasti

Kun tietoisuus uudistuneen henkilöstörahastolain tarjoamista mahdollisuuksista kasvoi, lähti rahastojen lukumäärä voimakkaaseen kasvuun. Vuosi 2018 oli historian vilkkain uusien rahastojen perustamisvuosi – rahastoja syntyi yhteensä 39. Keväällä 2019 perustettiin järjestyksessään 200. henkilöstörahasto FCG Finnish Consulting Group Oy:n yhteyteen.

Elite Palkitsemispalvelut Oy tarjoaa henkilöstörahastojen hallinnointipalvelua jo runsaalle 90 000 jäsenelle.

”Yhtiöstä on runsaan kolmen vuoden aikana kasvanut hallinnoinnissa olevien rahastojen jäsenmäärällä mitattuna alan suurin toimija. Suomalaisten henkilöstörahastojen jäsenistä noin 75 % on yhtiön hoidossa. Elite Palkitsemispalveluiden asiakaskunta muodostuu hyvin erikokoisista yrityksistä, kymmenen hengen pk-yrityksistä suuriin valtionyhtiöihin”, Lasse Mäkinen kertoo.

FCG:llä henkilöstörahasto tukee strategian toteuttamista

FCG Finnish Consulting Group perusti henkilöstörahaston halutessaan luoda pitkäjänteisen sitouttamisohjelman, joka tukee konsernin strategian toteuttamista ja on henkilöstölle ehdoiltaan houkutteleva.

”Päädyimme perustamaan henkilöstörahaston, jonne voidaan ohjata sekä kertapalkkioita että tulospalkkioita voimassa olevan palkitsemisohjelman ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilöstörahasto on kiinnostava keino henkilöstölle myös pitkäjänteiseen ja aktiiviseen palkkioitten sijoittamiseen. Elite Palkitsemispalvelut oli helppo valinta yhteistyökumppaniksi asiantuntemuksen perusteella. Saimme tukea sekä FCG:n hallituksen linjaaman palkitsemisjärjestelmän yksityiskohtien määrittelyyn että rahaston perustamiseen ja sen hallinnon järjestämiseen”, FCG:n henkilöstöjohtaja Eeva Kokki sanoo.

Lisätietoja:

Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja
Elite Palkitsemispalvelut Oy
Puh. +358 50 336 0204
lasse.makinen@eabgroup.fi

Eeva Kokki
Henkilöstöjohtaja
FCG Finnish Consulting Group Oy
Puh. +358 50 312 0271

Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan osaajat. Yhtiö palvelee noin 90 000 henkilöstörahastojäsentä. Elite Palkitsemispalvelut Oy on osa EAB-konsernia.

Elite Alfred Berg tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

FCG Finnish Consulting Group on suomalaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva ohjelmistoliiketoimintaan, konsultointiin, koulutukseen ja monialaiseen yhdyskuntasuunnitteluun keskittynyt konserni. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. FCG:n emoyhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. www.fcg.fi