Suunnattu osakeanti 11.5.2016 - 30.5.2019

Elite Varainhoito Oyj Yhtiötiedote 12.5.2016 klo 8.30

Suunnattu osakeanti 11.5.2016 - 30.5.2019

Elite Varainhoito Oyj järjestää suunnatun osakeannin palkkioiden maksamiseksi palkitsemista koskevan sääntelyn mukaisesti.

Elite Varainhoito Oyj:n ("Elite Varainhoito", "Yhtiö") hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Yhtiön johtoon kuuluvan henkilön määräysvaltayhtiölle. Suunnatulla osakeannilla toteutetaan osakepalkkioiden osalta vuotta 2015 ja ensimmäistä vuosineljännestä 2016 koskevien palkkioiden maksaminen luottolaitoksista annetun lain ja Yhtiön palkitsemisperiaatteiden mukaisesti. Osakeanti perustuu yhtiökokouksen 23.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Merkintäaika on 11.5.2016 - 30.5.2019 ja tarjottava osakemäärä on enintään 16 348 B-osaketta.

Osakekohtainen merkintähinta on 4,84 euroa siltä osin kuin palkitseminen perustuu vuoteen 2015 ja 4,13 euroa siltä osin kuin palkitseminen perustuu vuosineljännekseen 1.1. - 31.3.2016. Merkintähintojen perusteena on Elite Varainhoidon B-osakkeen keskiarvohinta palkitsemisen perusteena olevalta ajanjaksolta.

Merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän ehdollinen palkkiosaaminen Yhtiöltä.

Osakeannin ehtojen mukaan hallitus voi tarvittaessa päättää, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan tietyissä tilanteissa.

Mikäli osakeanti merkitään täysimääräisesti ja Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, Yhtiön B-osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 1 096 898 kappaletta. Osakeannilla ei ole vaikutusta Yhtiön A-osakkeiden kokonaismäärään.

ELITE VARAINHOITO OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

 

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,7 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elitevarainhoito.fi

HUG#2011760

Tilaa