• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • Täydennys pörssitiedotteeseen: EAB Group Oyj on julkaissut vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin vuodelta 2020

Täydennys pörssitiedotteeseen: EAB Group Oyj on julkaissut vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin vuodelta 2020

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 4.3.2021 klo 11.30

Täydennys pörssitiedotteeseen: EAB Group Oyj on julkaissut vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin vuodelta 2020

EAB Group Oyj on julkaissut 4.3.2020 vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin, mutta tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin EAB Group Oyj:n laatimasta ESEF-tilinpäätöksestä. Toimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

EAB Group Oyj on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen suomeksi EAB-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

EAB Group Oyj on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020. Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin 2020 (Corporate Governance Code 2020) mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan sekä osana vuosikertomusta että erillisenä raporttina. Selvitys on saatavilla suomeksi konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta.

EAB Group Oyj on myös julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportissa kuvataan EAB-konsernin roolia vastuullisena toimijana suhteessa sen sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuusraportti noudattaa konsernin toiminnan kannalta olennaisin osin Nasdaq Nordicin vuonna 2019 julkaisemaa listatuille ja listaamattomille yhtiöille suunnattua ESG-raportointiopasta (ESG Reporting Guide 2.0 – A Support Resource for Companies). Vastuullisuusraportti julkaistaan sekä osana vuosikertomusta että erillisenä raporttina. Raportti on saatavilla suomeksi osoitteissa www.eabgroup.fi/konserni/vastuullisuus ja www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset.

Lisäksi EAB Group Oyj on julkaissut toimielinten palkitsemisraportin 2020. Palkitsemisraportti on laadittu vuoden 2020 hallinnointikoodin mukaisesti. Raportti on saatavilla suomeksi osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

LIITTEET:
EAB Group Oyj:n vuosikertomus 2020
743700B4GXTH5JBZ6318-2020-12-31.zip
EAB Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
EAB Group Oyj:n vastuullisuusraportti 2020
EAB Group Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2020