Tieturi ja Ajantieto tietotekniikan ja taloushallinnon koulutusyhteistyöhön

Tieturi Oy ja Ajantieto Oy monipuolistavat tietotekniikan ja taloushallinnon ajankohtaiskoulutustarjontaa uudenlaisella yhteistyöllä. Ensimmäistä kertaa Suomessa koulutusyrityksen yrityskohtaisella koulutuskortilla voi osallistua myös kaikille toisen kouluttajan järjestämille julkisille kursseille.

Tieturi Oy ja Ajantieto Oy ovat allekirjoittaneet koulutusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Tieturin ja Ajantiedon yrityskohtaisilla koulutuskorteilla voi kouluttautua kummankin koulutusyrityksen kaikilla julkisilla kursseilla. Sopimus laajentaa huomattavasti yritysten koulutuskorttien käyttöaluetta ja tarjoaa näin asiakkaille aivan uudenlaisen mahdollisuuden. ”Koulutusyhteistyö kuvaa laajempaa IT-alan muutosta. Asiakkuudet korostuvat ja IT-ratkaisuista haetaan selviä liiketoimintahyötyjä. Samalla sovelluskoulutusten tavoite on laajentunut välineen käytöstä parhaiden käytäntöjen osaamiseen”, kertoo johtaja Jari Kyläjärvi Tieturi Oy:stä. ”Koulutusyhteistyöllä haluamme erityisesti monipuolistaa taloushallinnon koulutustarjontaa”, korostaa Ajantieto Oy:n toimitusjohtaja Jaana Vilja. Tieturi Oy on Suomen suurin tietotekniikan ja projektijohtamisen koulutusyritys. Ajantieto Oy on vuonna 1995 perustettu Suomen johtava riippumaton taloushallintoa ja sitä koskevien lakimuutosten käytännön soveltamiseen erikoistunut koulutusyhtiö. Tieturi Oy järjestää vuosittain keskimäärin 1100 julkista tietotekniikan ja projektijohtamisen koulutustapahtumaa ja Ajantieto Oy 150 taloushallinnon ajankohtaiskoulutusta. ”Tieturille sopimuksella on useita hyviä vaikutuksia. Koulutuskortin käyttömahdollisuus laajenee IT-koulutuksesta taloushallinnon koulutukseen, yhdessä Ajantieto Oy:n kanssa voimme tarjota monipuolisempia koulutusratkaisuja ja saamme sovelluskoulutuksille uusia asiakkaita. Koulutusyhteistyöhön kuuluvat myös Tieturin ruotsalaisen tytäryhtiön Informator AB:n järjestämät kurssit”, kertoo Jari Kyläjärvi. ”Näemme sopimuksen merkityksen siinä, että asiakkaidemme kurssivalikoima kasvaa oleellisesti, kun koulutuskorttimme kelpaa Suomen suurimman kouluttajan Tieturi Oy:n kursseilla. Uskomme myös taloushallinnon sähköistyessä alan ammattilaisten tarvitsevan lisääntyvässä määrin IT- ja Internet-osaamista”, toteaa Jaana Vilja Ajantiedon ja Tieturin taloushallintoon liittyvien kurssien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosien ajan. Ajantiedon koko liikevaihto on noin 1,2M€ ja Tieturin taloushallinnon koulutuksen liikevaihto noin 0,5M€. Ajantiedon pääkohderyhmä ovat taloushallinnon ammattilaiset. Yritys kouluttaa erityisesti talous- ja verotusalan lainsäädännön muutosten soveltamista. Yrityksen koulutuksissa eri puolilla Suomea käy vuosittain keskimäärin 3 000 taloushallinnon ammattilaista. Tieturi on lähestynyt taloushallinnon koulutusaluetta pääosin sovelluslähtöisesti. Taloushallinnon koulutus on keskittynyt Microsoft Business Solutions Navision - ja Axapta -ohjelmistojen taloushallinnon moduuleihin, BI-raportointivälineisiin sekä erityisesti Microsoft Excelin käyttöön. Yritystalouden koulutuksessa painopiste on välineen lisäksi teoriassa, esimerkkeinä tilipäätösten analysointiin, johdon raportointiin, tilastojen hallintaan ja toimintolaskentaan keskittyvät kurssit.

Multimedia

Multimedia