Alisuoriutuvista liiketoiminnoista kansainvälisiä kasvumenestyjiä

Ydinosaamiseen keskittyminen on yksi onnistumisen perusedellytyksistä tämän päivän liiketoiminnassa. Monissa yrityksissä on kuitenkin osa-alueita, jotka eivät pääse kasvamaan ja kehittymään toivotulla tavalla. Nämä saattavat olla suuremman yrityskaupan mukana tulleita, huonosti uuden omistajan suunnitelmiin istuvia osia, tai strategian muuttuessa vähemmälle huomiolle joutuneita toimintoja. Kyseessä voi olla myös yhtiön itsensä omaa liiketoimintaa varten kehittämä asia, jonka kehityspotentiaalia se ei itse pysty kuitenkaan täysimääräisesti hyödyntämään.

Yksi tapa kehittää liiketoimintaa nopeammin ja täsmällisemmin on irrottaa se itsenäiseksi, erillisen rahoituksen varassa toimivaksi yhtiöksi. Tämä ei välttämättä tarkoita ainoastaan liiketoiminnan myyntiä, vaan myyjä voi myös osallistua kehitettävän liiketoiminnan arvonnousuun.

VersoVentures on kehittänyt toimintamallin liiketoimintojen nopeaan ja kustannustehokkaaseen yhtiöittämiseen ja kasvattamiseen. Yhtiön ammattilaisten työhistoria kattaa yhteensä yli 100 irrottamistransaktiota, joista jokainen on ollut omalla tavallaan yksilöllinen. 

"Olennaista muutoksessa on se, että irrotettu osa pääsee asemaan, jossa se saa ansaitsemansa, kasvu-uralle pääsyn edellyttämän huomion", korostaa Verson Managing Partner Anssi Kariola. "Parhaaseen lopputulokseen pääseminen edellyttääkin kumppania, joka pystyy ottamaan hartioilleen myös kurssin kääntämisen kohti menestystä ja osallistumaan omalla panoksellaan käytännön toteuttamiseen."

Paras ratkaisu löytyy ainoastaan perehtymällä huolellisesti mahdollisuuksiin ja tahtotiloihin; kaikki kriteerit eivät ole suoranaisesti yhteydessä kassavirtoihin. Erityisesti perhetaustaisessa yrityksessä irrottaminen on harvoin se vaihtoehto, jota ensimmäiseksi ryhdytään miettimään. 

Kun transaktion hoitava taho tulee mukaan merkittäväksi omistajaksi ja osallistuu niin muutosohjelman rakentamiseen ja läpivientiin kuin käytännön toimintaankin, voidaan varmistua siitä, että kaikki tapahtuu eri osapuolten toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Kun irrottaminen on hyvin perusteltu ja toteutettu, myös henkilöstö saa sujuvasti kiinni uuden yhtiön arjesta. Monessa tapauksessa muutos otetaan vastaan suorastaan hämmästyttävän vapauttavana.

"Kun on päästy tilanteeseen, jossa vanhat rakenteet ja toimintamallit eivät ole esteenä liiketoiminnan kehittämiselle, ovet ovat auki ketterälle päätöksenteolle", Anssi Kariola toteaa. "Se tuo työskentelyyn uudenlaista dynamiikkaa ja sitouttaa henkilöstöä yhteiseen tavoitteeseen."

Kun toiminta on saatu uomiinsa ja hyvään kasvuvauhtiin, yhtiö voidaan myydä eteenpäin taholle, jolla on resurssit luotsata sitä kasvu-uralla eteenpäin. Joskus tämä taho on sama yritys, joka taannoin osasi tehdä päätöksen irrottamisesta.

Teksti: Timo Mansikka-aho

 

Verso

VersoVentures on pääomasijoitusyhtiö, joka rakentaa liiketoiminnoista kansainvälisiä menestyjiä. Verson kaksi hyvin menestynyttä, pääosin suomalaisesta eläkerahasta koostuvaa rahastoa tuovat tarvittavan pääoman liiketoimintojen ostamiseen ja kehittämiseen.

https://www.versoventures.fi/

---

Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia