Älykäs kaupunkiympäristö taiteellisen konseptin pohjalta

Report this content

Maisema-arkkitehtuuri on osa älykästä kaupunkia (Smart City). Tämä konkretisoituu Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:n luomissa ulkotilojen kokonaisvaltaisissa maisema-arkkitehtuuriratkaisuissa. 

Helsingin Kalasataman ympäristösuunnitelma on integroitu näkemykselliseksi kokonaisvisioksi, jossa Redin puistokansi ja asuntopihat sekä Kalasatamanpuisto ja Englantilaisaukio saavat innoituksensa alueen saaristo- ja teollisuushistoriasta.

– Taiteellinen, paikasta inspiraationsa saava konsepti on meille projektin käsikirjoitus ja punainen lanka. Konseptissa kiteytetään suunnitelman pääideat ja näin hahmottuu mistä suunnitteluratkaisuista on pidettävä kiinni ja mistä voidaan tinkiä lopputuloksen kärsimättä, maisema-arkkitehti Krista Muurinen Maanlumosta kertoo.

 

Ekologista ja ekonomista

Maisema-arkkitehti ymmärtää paikan maiseman ominaislaadun ja osaa sovittaa yhteen ekologiset, taiteelliset, toiminnalliset sekä tekniset näkökulmat. Tämän osaamisen avulla ulkoympäristöt saadaan toteutettua kokonaisvaltaisesti.

Parhaimmillaan resurssit voidaan kohdentaa sekä luonnon että tilaajan kannalta viisaasti ja  kestävästi. Satsaaminen kansipihoihin lisää kaupunkien monimuotoisuutta ja tuo kohtaamispaikkoja kaupunkilaisille. 

 – Smart City on meille sitä, että kaupunkiympäristö toimii kokonaisuutena, myös sään ääri-ilmiöissä.

Maanlumon suunnittelemissa Kalasataman ulkotiloissa tämä näkyy kokonaisvaltaisessa hulevesien käsittelyssä, rakenteiden monikäyttöisyydessä ja toimintojen monipuolisuudessa. Redin puistokannella esimerkiksi hulevedet käsitellään jo kannen päällä sekä maastonmuotoilun että sadeveden keräyskennoston avulla. Näin sadevedet hyödynnetään kasvillisuuden käyttöön maksimaalisesti. 

 

Integroitu kokonaisuus

Redin runsaslukuiset infrarakenteet, kuten tuuletuskanavat, on integroitu osaksi maisema-arkkitehtonista kokonaisuutta. Redin puistokansi Brygaa ja kansipihoja jaksottaviin pergoloihin on monialaisen yhteistyön avulla yhdistetty valaistus, taide, ilmanvaihtorakenteet ja tuulisuutta vaimentavat verkot, jotka toimivat myös köynnösten tukena. Kohteen suunnittelun yhteensovitustyö tehtiin maisema-arkkitehtivetoisesti. 

– Meille keskeistä on paikkalähtöinen suunnittelu: paikan ominaispiirteistä ammentaminen, identiteetin luominen ja vahvistaminen suunnittelualueen omista lähtökohdista. Luomme tunnistettavia ja omaleimaisia ympäristöjä.

Monipuolinen ja laadukas ympäristö nostaa myös asuntojen arvoa ja työympäristöjen viihtyisyyttä.

 

www.maanlumo.fi

---
Editor Helsinki
Valtteri Rantalainen | +358 40 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia