Avoimet rajapinnat IoT:n kasvualustana

Report this content


Päivittäin käyttämistämme laitteista kerätään koko ajan enemmän tietoa. Kyky analysoida, käsitellä, varastoida ja hyödyntää tätä dataa mahdollisimman hyvin muodostaa yrityksille yhä merkittävämmän kilpailuedun.
 
Sensoreiden halpeneminen on yksi merkittävimmistä datan lisääntymisen ajureista, toteaa Dell EMC:n myyntijohtaja Tommi Valjakka

– Kyky tunnistaa merkityksellisin osa tarjolla olevasta tietomäärästä – vieläpä mahdollisimman aikaisin – on entistäkin tärkeämpää.

Jotta tarpeetonta dataa ei varastoitaisi terakaupalla palvelimille tai pilvialustoja kuormittamaan, analysointia on pystyttävä tekemään heti tietoverkkojen reunoilla. On myös osattava määritellä, mitä dataa säilytetään – ja kuinka kauan.

– Verkon reunalla tapahtuva analytiikka tulee koko ajan merkityksellisemmäksi, kertoo Dell EMC:n toimitusjohtaja Antero Sarén

– Kun tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan kaikesta IoT-datasta on tällä hetkellä verkon reunalla 10 prosenttia, ennustetaan luvun kasvavan kolmen vuoden aikana 75 prosenttiin.

Kun otetaan vielä huomioon datan absoluuttisen määrän jatkuva kasvu, saadaan käsitys alati haastavammiksi käyvistä vaatimuksista. Tiedon hallinnan vaikutus ihmisten arkielämään käy koko ajan merkityksellisemmäksi.

– Parin vuoden sisällä jo 300 miljoonaa autoa on yhteydessä tietoverkkoihin, ja itseohjautuvat autot tulevat kovaa vauhtia, Tommi Valjakka kertoo. 

– Kerätyn tiedon reaaliaikainen analysointi ja sen perusteella autolle annettavat ohjauskäskyt vaikkapa hirven lähestyessä voivat sananmukaisesti osoittautua elintärkeiksi.
 

Sujuvaa integrointia

Tiedon liikkumisen nopeuden, tietoturvan, analytiikan ja skaalautuvuuden kaltaisten ominaisuuksien varmistaminen kaikissa tilanteissa nostaa esiin myös sujuvan integroinnin merkityksen. IoT-maailmassa tämä merkitsee avoimia lähdekoodeja, yleisesti hyväksyttyjä teollisuuden standardeja sekä rajapintoja, jotka toimivat niihin liitettävistä infrastruktuureista riippumatta. Niiden varaan voidaan rakentaa avoin, tukeva ja kaikin puolin joustava kivijalka, jonka päälle voidaan luontevasti toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja.

– Avointen rajapintojen ajaminen on yksi Dell Technologiesin toiminnan kantavia ajatuksia, Antero Sarén painottaa. 

– Teemme jatkuvaa kehitystyötä sillä sektorilla ja tarjoamme kehitysyhteisölle lähdekoodeja, joiden avulla he voivat kehittää edistyksellisiä applikaatioita valmiiksi testatun infrastruktuurin päälle.

Avoimet rajapinnat ja mahdollisuus integroida eri infrastruktuureja keskenään on myös paras tapa varmistaa se, että IoT:n parissa kehitetyt innovaatiot saadaan liitettyä toiminnallisiksi osiksi yritysten IT-toimintoja. Vuoropuhelu ekosysteemin ja käytännön tekemisen välillä varmistaa sen, että tehty työ saadaan mahdollisimman sujuvasti käyttöön.
 

Muunneltava IoT-arkkitehtuuri

Avoimista rajapinnoista ja standardisoiduista liittymätavoista huolimatta – tai kenties juuri niiden ansiosta – ei IoT-ratkaisuissakaan ole yhtä ainutta oikeaa. On osattava valita kuhunkin tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva – huomioiden myös liiketoiminnan todennäköisimmät kehityssuunnat. Ihanteellinen IoT-arkkitehtuuri on sujuvasti muutettavissa liiketoiminnan laajuuden mukaan.

Onnistunut lopputulos edellyttää laaja-alaista ja joustavaa kokonaiskäsitystä IoT:n tilasta ja kehityksestä. Asiantunteva kumppani pystyy auttamaan datan arvon nopeasta tiedostamisesta ja sen sujuvasta liittämisestä asiakkaan liiketoimintaan. 

– IoT tarjoaa koko ajan enemmän mahdollisuuksia mitata laitteiden suorituskykyä ja analysoida niiden toimintaa, Antero Sarén kertoo. – Kokonaisuuden hallinta ratkaisee onnistumisen – analytiikka, tiedon liikkumisen nopeus, tietoturva ja skaalautuvuus ovat esimerkkejä asioista, joihin ei aina malteta kiinnittää riittävästi huomiota.

– IoT:ssä tapahtuu paljon innovaatioita, ja sen parista löydetään uusia, mielenkiintoisia tapoja tehdä uutta, Tommi Valjakka summaa. 

– Onkin tärkeää analysoida ensin, mitkä monista mahdollisuuksista hyödyttävät omaa liiketoimintaa parhaiten. Hyvin tehty suunnitelma auttaa välttämään monet karikot.

IoT elää vahvaa murrosvaihetta, mutta Antero Sarén korostaa, että disruption ei tarvitse merkitä kaiken muuttumista. Vahvan pohjan varaan pystytään rakentamaan hallittuja, silti innovatiivisia ratkaisuja – kokonaisnäkemys on avainsana onnistumiseen. Teksti: Timo Mansikka-Aho
 

www.delltechnologies.com

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia