Digitalisaatio tukee opiskelua ja opettamista

Report this content


Digitalisaatio on yksi Oulun ammattikorkeakoulun painopistealueista. eKampus -portaali tukee sekä opiskelijoiden että henkilökunnan digitaalista osaamista. 
 
Oamk on lähes 10 000 hengen korkeakouluyhteisönä merkittävä alueellinen vaikuttaja Pohjois-Suomessa. Korkeakoulun strategisia linjauksia ovat TKI -toiminta, kansainvälisyys ja uusimpana digitaalisuus. 

eKampus -portaalista opiskelija löytää tietoa verkko-opiskelumahdollisuuksista, opetustarjonnasta ja tapahtumista. Digituki ja eOhjauspalvelut tukevat opiskelua. Digitukeen on koottu ohjeita verkko-opetuksessa käytettävistä välineistä sekä hyviä menetelmävinkkejä.

– Oamk haluaa viestiä, että me luotamme itseemme ja omaan kykyyn tehdä valintoja ja toimia. Tämä näkyy kehittämisessä, koulutuksessa ja eKampuksessa. eKampuksella tarjoamme rehellisesti ja aidosti kohderyhmälle tarvittavaa koulutusta, eKampuksen tiimipäällikkö, verkkopedagogiikan lehtori Leena Paaso vakuuttaa.
 

Digitalisaatio jalkautuu

eKampuksella toimii koulutuksen digitalisaation kehittäjätiimi, joka pyrkii luomaan yhtenäisiä malleja sekä jalkauttamaan digitalisaatiota henkilökunnalle ja opiskelijoille.

– Meillä on holistinen näkemys opiskeluun. Emme lähde teknologia edellä vaan pyrimme saamaan pedagogisesti toimivia malleja opetukseen sekä yhteistoiminnallisuutta ja osaamisperusteisuutta, joita toteutetaan nykyaikaisin välinein. Kaikille pyritään varmistamaan ohjausta, Paaso korostaa. 

Portaaliin on luotu yhteisiä oppimisalustoja. Kaikissa valinnoissa pyritään siihen, että mahdollisimman monilla laitteilla pystyy liittymään valittuihin järjestelmiin. Jokaisella osastolla on lähellä opetusta ja ohjausta oleva digimentori, joka toimii myös vertaistukena.

– Näissä asioissa olemme Suomessa pitkällä. Suomen mittakaavassa Oamk on digitalisaatiossa ehkä keskiarvoa vähän yläpuolella. Kansainvälisesti Suomi on pitkällä digitalisaatiossa, Paaso kertoo. 

– Pyrimme siihen, että eri osastojen digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä eKampukseen ja katsotaan, minkälaisia ratkaisuja voitaisiin yhdessä tehdä, Paaso valottaa.

eKampus on mukana Oamk:n toiminnassa digitalisaatioon liittyvissä asioissa silloin, kun ne liittyvät opetukseen ja oppimiseen. eKampus on mukana kärkihankkeissa, kuten eAmk:ssa, kiertotaloushankkeissa sekä Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeessa. 
 

Tytöt mukaan teknologiaan

Sinä osaat –hankkeessa pyritään kannustamaan tyttöjä miesvaltaisille, teknisille aloille.

– Valinnat ja suuntautuminen tulevat hyvin varhaisessa vaiheessa. Pisan ja muiden tutkimusten mukaan tytöillä luottamus omaan osaamiseensa on heikkoa. Me pyrimme kannustamaan tyttöjä tekemään myös teknologiavalintoja, ja kohottamaan heidän itseluottamustaan sekä edistämään samalla suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä, Paaso perustelee.

– Suomessa on valtava pula osaajista tietoteknisillä aloilla. Kuitenkin Pisassa hyvin menestyneet tytöt valitsevat todella huonosti teknisiä aloja. Naisvaltaisilla aloilla työskentelee enemmän miehiä kuin miesvaltaisilla aloilla naisia.

Hanketta tehdään yhdessä Koulutusavain Oy:n kanssa. 

– Me emme suinkaan ajattele niin, että kun tytöt eivät valitse teknologiaa, että se olisi heidän vikansa. Pyrimme myös vaikuttamaan rakenteisiin ja kouluttamaan esimerkiksi opettajia ja ohjaajia tukemaan tyttöjä näissä valinnoissa, jotta saisimme hyvän tapamme koko maan käyttöön. 
 

Yhteistyötä yritysten kanssa

Oamk:ssa voi suorittaa Ammattikorkeakoulu- tai Master –tutkintoja, avoimen amk:n opintoja, ammatillisen opettajan pedagogisen pätevyyden ja täydennyskoulutusta. 

Amk -tutkintoon johtavaa koulutusta on yhteensä 25 koulutusohjelmassa. Suurimpia aloja ovat sosiaali- ja terveys, tekniikka, liiketalous ja informaatioteknologia. Pohjois-Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa yhtä aloituspaikkaa kohden on runsas kolme hakijaa.

Oamk:n yhteishankkeissa on mukana vuosittain noin 450 yritystä ja yhteisöä. Yritysyhteistyö toteutuu muun muassa Business Kitchen –, ja Demola –konsepteissa, joissa opiskelijat pääsevät tekemään toimeksiantoja ja kehittämään uusia ratkaisuja yrityksille. 

– Oulun seutu on vahvasti teknologiapainotteinen alue, ja täällä on paljon pienyrittäjiä. Digitaalisten järjestelmien ja systeemien avulla pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan vielä toivottavasti paljon enemmän osaamista laajalle alueelle, Paaso korostaa.

Koulutuksessa toteutuu myös kansainvälisyys. Verkosto kattaa yli 30 maata ja lähes 200 kansainvälistä kumppania. Kansainvälisiä opiskelijoita oli vuonna 2017 kampuksilla noin 530. 

– Oamk:n tehtävä on palvella alueen elinkeinoelämää. Varmasti erityisesti elinkeinoelämän kautta kansainvälisyyttä kannattaa kehittää eteenpäin, Paaso toteaa. Teksti: Jouni Suolanen

www.oamk.fi

---
Editori Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia