Digitalisaation mahdollisuudet teollisuudessa

Report this content


Suomalainen teollisuus on digitalisoinut toimintojaan jo vuosituhannen alusta. Vahva kehitystyö on auttanut etenkin vientiyrityksiä niiden paaluttaessa asemiaan maailmanmarkkinoilla.
 

Erilaiset elektroniikkaohjelmistot sekä huollon ja palvelun järjestelmät ovat olleet teollisuusyritysten ahkerassa käytössä jo pitkään, toteaa liiketoimintaprosessien digitalisointiin erikoistuneen Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen. – Se, mitä tänä päivänä ymmärretään digitalisaationa on itse asiassa luonteva jatkumo, jossa uusimmilla teknologisilla työkaluilla ja ratkaisuilla parannetaan tehokkuutta.

 

Digitaalinen vallankumous?

Vaikka kaikkea ei olekaan tehty uusiksi, digitaalisesta vallankumouksesta on Tuomisen mielestä perusteltua puhua. Onhan esimerkiksi data tullut digitaalisuuden myötä paljon helpommin saatavaksi. Pilvipalvelujen, mobiliteetin ja lisätyn todellisuuden kaltaiset ratkaisut puolestaan tekevät sen käsittelystä monin verroin tehokkaampaa.

– Digitaalisuuden liittäminen toimivaan järjestelmään kehittää yrityksen liiketoimintaa ja avaa uusia ansaintamahdollisuuksia. Onnistumisen avainasia on näiden mahdollisuuksien tiedostaminen ja löytäminen.

Ratkaisu löytyy ketjuajattelusta. Toimiva digitaalinen ratkaisu ei ole yksittäinen toiminto. Parhaimmillaan digitaalisuus kulkee yrityksen liiketoiminnan mukana, jokaisessa vaiheessa.

– Teollisuusyrityksen toiminta perustuu yleisesti ottaen kolmeen tukijalkaan; myyntiin, tuotekehitykseen ja huoltopalveluihin sekä muihin after sales -toimintoihin, Pasi Tuominen kertoo. – Ottamalla uusimmat digitaalisuuden tarjoamat keinot aktiiviseen käyttöön jokaisessa kohdassa, huolehtien samalla eri vaiheiden yhteispelistä, saadaan liiketoiminta nostettua aivan uudelle tasolle.

 

Kustannustehokkuus avainasemassa

Myynnin digitalisoinnissa kustannustehokkuus on avainasemassa. Kaupantekovaiheessa tämä merkitsee pitkälti webbikauppaa kohti meneviä toimintoja. Digitaalisin keinoin voidaan webbikauppaan lisätä niin paljon älykkyyttä, että loppuasiakkaan on helppo mobiilisti valita hyvinkin monimutkainen tuote oheispalveluineen ja tarvittavine ratkaisusovelluksineen.

Digitaalisuus myös linkittää kaupanteon suoraan tuotantoon.

– Teollisuudessahan ei tuotteita tehdä varastoon, Pasi Tuominen toteaa. – Tämän päivän teknologia mahdollistaa valmistusprosessin optimoinnin. Myyntijärjestelmä tuottaa dataa tuotantoon, joka puolestaan pystyy heti kertomaan, koska ostettu tuote valmistuu linjalta.

Tarvittavien komponenttien ja moduulien osalta saadaan tuotettua matemaattisia kulutuslaskelmia, joiden perusteella saadaan valmistettua ihanteellinen määrä kutakin puolivalmistetta.

 

Datan kerääminen huollon tukena

Kun laite on valmis ja toimitettu asiakkaalle, after sales -palvelut ottavat roolia; jokaista teollisuuden konetta on jossain elinkaarensa vaiheessa syytä huoltaa ja korjata. Tätä varten on sen päivittäisestä toiminnasta pystyttävä keräämään relevanttia dataa.

– Kun myyntiohjelmisto kertoo, miten tuote on rakennettu, huolto-ohjelma kertoo, milloin ja miten se on huollettava, Pasi Tuominen selittää. – Tätä dataa keräävät, analysoivat ja tulkitsevat ohjelmat ovat teollisuusyrityksille merkittävä kilpailuetu. Laitteet pysyvät toimintakykyisinä, tarjoten samalla mahdollisuuksia uudenlaiseen palvelumyyntiin varsinaisen kaupanteon jälkeen.

 

Tuotekehityksen uudet mahdollisuudet

Tuotekehityksen digitalisointi avaa uusia ulottuvuuksia teollisuusyrityksen liiketoiminnalle joko suoraan tai tulevaisuudessa. Data on pääoma, joka kasvaa korkoa sitä enemmän mitä kattavampaa ja monipuolisempaa se on. – Monet uudet liiketoimintamahdollisuudet avautuvat ja kirkastuvat vasta myöhemmin datan määrän lisääntyessä, Pasi Tuominen kertoo.

- Tekoäly ja analytiikka tuovat selkeää lisäarvoa kaiken kokoisille yrityksille. 

 

Arjen toiminta ratkaisee

Pasi Tuominen painottaa, että ottaessaan käyttöön yhä enemmän digitaalisia työvälineitä teollisuusyrityksen on kiinnitettävä huomiota koko ketjun toimivuuteen. Tekninen kokonaisuus on valjastettava palvelemaan tavoitteiden saavuttamista, mutta sekin on loppujen lopuksi vain mahdollistaja. Päämääränä on kehittää liiketoimintaa digitalisaation avulla, joko tehostamalla nykyistä tai luomalla kokonaan uutta.

– Käyttöönotto ja sen jälkeinen arjen toiminta ratkaisevat onnistumisen. Digitaalisuus tarjoaa erinomaisia vaihtoehtoja parempaan menestykseen – käytettävissä olevat keinot on osattava hyödyntää tasapainoisesti ja synergisesti.   Teksti: Timo Mansikka-aho


Wapice Oy

Full-service Software Company

Founded in 1999, Wapice is a Finnish full-service software company whose solutions are used by domain leading industrial companies around the world.

Digitalization forerunner

We offer close technology partnership and digital services to our customers. Our goal is to make the best use of digitalization opportunities.

Succeeding together

We enhance our customer's business and bring them to the forefront of digitalization. The success of our customers is vital to us as it also a precondition for our own success.

Yhteystiedot: Pasi Tuominen
Managing Director
+358 10 277 5100
pasi.tuominen@wapice.com
www.wapice.com

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia