Domus haluaa hoitaa yhteiskuntavastuun paremmin kuin laki vaatii

Ikkunoita, ovia, keittiö- ja kylpyhuonekalusteita valmistavassa Domus Yhtiössä vastuullisuus on konkretiaa, jota tarkastellaan kokonaisvaltaisesti aina henkilöstön hyvinvoinnista ja tuotantoprosessin optimoinnista liikunnallisen nuorison tukemiseen. 

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Kaukonen täsmentää heti haastattelun alkuun, että hänen näkemyksensä mukaan organisaatioissa tulisi tarkastella vastuullisuuden teemaa kokonaisvaltaisesti yhteiskuntavastuun näkökulmasta. 

– Se tarkoittaa, että yhtiön toiminnassa huomioidaan asioiden riippuvuustekijät, eikä tarkastella vain yhtä osa-aluetta. Jos kuitenkin puhutaan puhtaasti kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvästä filosofiasta, silloin se konkretisoituu hiilijalanjälkeen, ympäristöarvoihin ja -ystävällisyyteen. Ne ovat Domus Yhtiöiden toiminnassa jo lainsäädännönkin puitteissa keskiössä, mitä tulee esimerkiksi materiaalien lajitteluun. 

Keittiöpuolella Kaukonen mainitsee konkreettisena esimerkkinä lastulevyjätteen, jota syntyy, kun vanha keittiö puretaan. 

– Käytämme osan purkujätteestä uuden lastulevyn valmistamiseen. Tuotantomme toimii täysin suljetussa järjestelmässä, jossa on mm. keräilyaltaat maaliylijäämien keräilyyn. Lopputuotteidemme pitkä elinkaari tukee luonnollisesti myös kestävää kehitystä.

 

Pidemmälle vietyä konkretiaa

Paljon on jo siis tehty, mutta jotta vastuullisuus voitaisiin viedä askelta pidemmälle, yhtiö teetti hiljattain koko liiketoimintaa koskevan selvityksen, jolla pyrittiin hakemaan uusia, konkreettisia keinoja vähentää esimerkiksi pakkausjätteen määrää ja optimoida kuljetuksia. 

– Ulkopuolisen tahon tekemässä selvityksessä tarkasteltiin laajasti koko arvoketjua. Selvitimme ikkunoiden osalta mm. miten eri energiatehokkuusluokat vaikuttavat rakennuksen energiantarpeeseen, miten niiden elinkaari vaikuttaa rakennusten hiilijalanjälkeen ja minkä verran tuotannossamme kuluu energiaa ikkunoiden valmistukseen. Prosessoimme parhaillaan selvityksen tuloksia, joten konkreettisia toimenpiteitä voidaan odottaa lähitulevaisuudessa.

 

Vastuuta myös tulevaisuuden tekijöistä 

Yhteiskuntavastuuta on myös se, että Domus Yhtiöt käyttää tuotannossaan niin pitkälle kuin mahdollista kotimaisia raaka-aineita, alihankkijoita ja tukee kotimaista työtä. 

– Vaalimme näin lähes 70-vuotiaan yhtiömme perintöä. Työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on totta kai osa vastuullisen yrityksen toimintaa, mutta haluamme kantaa kortemme yhteiskuntaan, jotta meillä kasvaisi tervehenkistä, liikunnallista nuorisoa, joka jaksaa olla mukana tulevaisuuden työelämän haasteissa. Harrastustoiminta maksaa, joten tuemme kohdennetusti talousalueellamme perheitä ja heidän nuorten harrastustoimintaa. Näin voimme olla läsnä siellä myös siellä, missä kasvatetaan seuraavaa sukupolvea työelämään. 

 

Teksti: Mia Heiskanen
 

---
Julkaisija: Editori.fi

https://www.editori.fi/artikkeli/domus-haluaa-hoitaa-yhteiskuntavastuun-paremmin-kuin-laki-vaatii/

Yhteydenotot:

Mika Kaukonen
Toimitusjohtaja
+358 (45) 8677 975
mika.kaukonen@domus.fi

www.domus.fi  
www.domlux.fi

 

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia