Ensimmäisenä Euroopassa: Ekologinen puukivi

Yrityksen tavoitteena on päästä lähes 100-prosenttiseen kierrätystuotevalmistusprosessiin. Koevalmistusten perusteella näyttää lupaavalta valmistaa uusiotuotteita lähes kaikista rakennusjätejakeista.

Destaclean Puukivi on ainutlaatuinen kierrätysinnovaatio, joka mahdollistaa mielenkiintoisia, aiempaa ekologisempia ratkaisuja pihojen ja liikennealueiden suunnitteluun sekä ympäristörakentamiseen. Puukivessä käytettävä kierrätyskuitu korvaa ensimmäisenä Euroopassa jopa puolet kivimassasta perinteisiin betonikiviin verrattuna.

– Meillä Destamatic Oy:ssä materiaalien kierrätyksen kehittämisen lähtökohtana on ollut luonnon raaka-aineiden säästäminen prosessoimalla käytöstä poistettuja rakennus- ja pakkausmateriaaleja uusioraaka-aineiksi, joista valmistetaan  laadukkaita uusiotuotteita.  Esimerkiksi kierrätyspuulle saamme uusiotuotteissa jopa 30 vuotta uutta käyttöikää. Voimme siis puhua todellisesta kierrätyksestä ja materiaalitehokkuudesta, sanoo hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen.

Turvallisia raaka-aineita

Destaclean-nimellä kulkeva patentoitavana oleva valmistusmenetelmä on ympäristöä säästävä vaihtoehto jätemateriaalien kierrättämiseen. Destamaticin innovaatio tukee EU:n asettamaa jätedirektiiviä. Sen mukaan jäsenmaiden on vuoteen 2020 mennessä kierrätettävä 70 prosenttia kaikesta rakennus- ja purkujätteestä materiaalina. Jätteen polttoa ei hyväksytä vaihtoehdoksi.

Puukivi valmistetaan käytöstä poistetusta rakennus- ja pakkauspuuta, joka työstetään puukuiduksi. Muut Puukiven raaka-aineet ovat luonnonkiviaines, sementti ja vesi. Materiaalijakeet puhdistetaan ja käsittelyprosessi on varmistettu siten, että uusioraaka-aineet eivät sisällä vaarallisia jätejakeita ja ne ovat käyttökohteessaan turvallisia.

Partasen mukaan Destamaticin lähivuosien tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaa ja kumppaniverkostoa niin kotimaassa kuin Euroopan markkinoilla tuottamalla lisää uusiotuotteita Destaclean-konseptilla.

Destaclean taipuu moneen

– Kolmen perusvärin lisäksi myös räätälöinti asiakkaan oman halutun värisävyn mukaan on mahdollista, kertoo teknologiajohtaja Kimmo Rinne.

Destaclean Puukivien valikoima kattaa pihaympäristön rakentamiseen yleisesti käytetyt tuotteet.

– Jatkossa aiomme  laajentaa myös muihin pihasisustustuotteisiin, sillä Destaclean-puukiviaines taipuu moneen, jatkaa Rinne.

Lisätietoa: Destamatic Oy, p. (09) 4241 3700

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
 . Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Kierrätyspuulle saamme uusiotuotteissa jopa 30 vuotta uutta käyttöikää. Voimme siis puhua todellisesta kierrätyksestä ja materiaalitehokkuudesta.
Reino Partanen, hallituksen puheenjohtaja, Destamatic Oy