Eteva tarjoaa vaikuttavia palveluja ja omannäköistä elämää

Report this content

Suomen suurin vammaisalan palveluntuottaja osoittaa, että sitoutuminen ja määrätietoisuus tuo onnistumisen kokemuksia niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Etevan uudessa strategiassa huomioidaan alati muuttuva toimintaympäristö mahdollisimman hyvin painottamalla esimerkiksi digitalisaation ja valinnanvapauden vaikutusta asiakkaiden arkeen ja työmuotojen, työtapojen ja työnkuvien muuttumista sekä kestävää kehitystä.

Päivittäisessä työnteossa tärkeintä on keskittyminen siihen, mikä on asiakkaan kannalta tärkeintä.

– Eteva on olemassa edistääkseen asiakkaidensa elämänlaatua, kiteyttää toimitusjohtaja Marika Metsähonkala. – Toteutamme missiotamme tuottamalla vaativia sosiaalipalveluja kehitysvammaisille tai erityistukea tarvitseville henkilöille.

Inhimillinen näkökulma on päällimmäisenä; edellyttäähän kehitysvammaisten tasavertainen yhteiskunnallinen asema jo lähtökohtaisesti mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Metsähonkala korostaa, että kantavana ajatuksena on näkökulman muuttaminen: kehitysvammaiset halutaan muuttaa kohteista aktiivisiksi toimijoiksi.

Monipuolista osaamista tärkeän asian hyväksi

Etevan noin 1300 työntekijän joukkoon mahtuu laaja kirjo eri alojen erityisosaajia – tehtävänimikkeitä on yli 50. Ammattitaitoinen henkilöstö on tällä alalla erityisen tärkeässä roolissa palvelujen laadun ja asiakastyytyväisyyden suhteen. Toiminnan kehittyminen luo jatkuvasti kysyntää uusille osaajille.

– Omaisille tehdyn palautekyselyn perusteella Etevassa osataan ottaa asiakkaan tarpeet hyvin huomioon, toteaa talousjohtaja Sampo Salo. – Asiakastyytyväisyys on ratkaisevaa niin uusien sisältöjen ja kokemusten tarjoamisessa kuin siinä, että omaiset voivat olla turvallisin mielin.

– Toimintamme perustuu ajatteluun yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta, täydentää Marika Metsähonkala. – Osaaminen ja kyky luoviin ratkaisuihin on tärkeää, mutta asiakaslähtöinen ajattelutapa ratkaisee onnistumisen.

Huolenpitoa henkilöstöstä ja asiakkaista

Hyvä asiakaskokemus edellyttää henkilöstöltä vahvaa sitoutumista. Eteva kiinnittääkin jatkuvasti huomiota työtyytyväisyyteen ja huolehtii määrätietoisesti siitä, että oman alansa asiantuntijat saavat tekemiselleen sen ansaitsemat puitteet. 

– Viimeisimmän henkilöstökyselyn mukaan 91 % etevalaisista on innostuneita tai erittäin innostuneita omasta työstään, Sampo Salo kertoo. – Tällainen tulos kertoo omaa kieltään siitä, että olemme onnistuneet tekemään asioita oikein niin henkilöstömme kuin asiakkaittemmekin suhteen. 

Lähivuosien toimintaympäristö määrittyy pitkälti nykyhallituksen päätösten mukaan. Eteva osallistuu aktiivisesti uudistusten valmisteluun, tiedottaa niistä avoimesti henkilöstölle ja luottamushenkilöille, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja sekä valmistautuu oman toimintansa osalta tuleviin muutoksiin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

 

http://www.eteva.fi/

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Multimedia

Multimedia