Glygolin aiheuttamat hajut kuriin EFFE® -käsittelyllä

Lentokoneiden pintaan ruiskutetaan glykolinesteitä estämään jään muodostuminen. Ylimääräinen neste valuu nousukiidossa lentokentän ympäristöön ja edelleen sadeveden mukana puroihin. Glykoli kuluttaa hajotessaan voimakkaasti happea ja siitä syntyy pahaa hajua. 

– EFFE® GX15 -menetelmä on kehitetty poistamaan vedestä kaasumaisia aineita ja hajuja. Tätä maailmanlaajuista, laimeiden glykolivesien ongelmaa ei tiettävästi ole aiemmin pystytty ratkaisemaan kustannustehokkaasti, kertoo toimitusjohtaja Anita Salo BK-Hydrometa Oy:stä.

EFFE® on kompakti laitos, joka voidaan helposti sijoittaa pienellekin alueelle. EFFE® pystyy jatkuvatoimisesti käsittelemään 0-15 m³ vettä tunnissa ja poistamaa tehokkaasti hajukaasuja.  Samalla myös hulevesien metalli- ja kiintoainepitoisuudet alenevat ja veteen liukenee pysyvästi jopa 10 ml happea vesilitraa kohti.

EFFE® GX15 soveltuu myös orsivesien käsittelyyn ja raskasmetallien poistoon. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Yhteydenotot:
Anita Salo
010 2302 855
anita.salo(at)bk-hydrometa.fi

---
Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/glycol-smell-kept-in-check-with-effe-treatment/

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia