Ilo löytyy voimistelusta

Report this content


Kun tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, eikä lähiliikuntaa tarjoamalla voida puuttua päästöjen vähentämiseen, niin millaista vastuullisuus on Voimisteluliitossa ja ketä vastaan kilpaillaan? 
 – Me kilpailemme lasten vapaa-ajasta. Haluamme edistää niitä asioita, jotka innostavat ja houkuttelevat lapsia liikkumaan, tutkimaan ja oppimaan uusia taitoja, kertoo Liisa Lappalainen Suomen Voimisteluliitosta.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä Suomessa tutkittiin viime vuoden osalta LIITU-tutkimuksen avulla. Tutkimustulokset kertovat, että vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti vähintään tunnin reippaasti tai rasittavasti jokaisena päivänä. Lasten vapaa-ajan voittajaksi on liian monta kertaa tullut ruutuaika. Yhä useampi lapsi iloisen ja tutkivan liikkumisen sijaan istuu enemmän paikallaan. Mitä vanhemmaksi ihminen kasvaa, sitä enemmän paikallaanolo lisääntyy, ja liikunta vähenee. Yhä harvempi lapsi löytää enää liikunnasta merkityksellisiä asioita. 

Elinikäisen liikunnan kipinän sytyttäminen vaatii iloa ja elämyksiä, itsensä voittamista ja hyvän olon tunnetta. Oma liikuntaharrastus parantaa elämänlaatua ja voimistelun parissa oppii sitoutumista ja ryhmätyötaitoja. 

– Meille vastuullisuus näkyy siinä, että Voimisteluliiton alaiset seurat pitävät kiinni perustehtävistään ja tarjoavat toimintaa, jossa yhä useampi suomalainen löytäisi liikunnasta elinikäisen elämäntavan, kertoo Lappalainen. 
 

Vastuullisuus on tasavertaisuutta

Lasten valmentajalla on merkittävä rooli tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukijana. Kouluttamalla valmentajia Suomen Voimisteluliitto haluaa antaa eväitä tärkeän roolin ymmärtämiseen. – Meillä on vastuu lasten tasavertaisesta mahdollisuudesta olla mukana. 

Tehtävämme on opettaa jokaisen lapsen tarvitsemia perusliikuntataitoja monipuolisesti sekä varmistaa, että jokainen kokee olevansa tervetullut ja hyväksytty omana itsenään, Lappalainen jatkaa.

Vastuullisuus on ihmisten kunnioittamista, yhteisöllisyyden rakentamista, syrjinnän estämistä, yhdenvertaisuutta ja positiivisen minäkuvan vahvistamista. 

– Aina emme ole onnistuneet, mutta vastuullisuutta on myös tiedostaa osaamistarpeet ja työskennellä niiden eteen. Meille menestyminen ei ole vain kilpailussa pärjäämistä, vaan myös onnistumisten mahdollistamista. Se on liikunnan tarjoamista oman iän ja kehitystason mukaan, Lappalainen hymyilee.

www.voimistelu.fi

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia