Istekki auttaa minimoimaan tietoturva- ja kyberturvallisuuden riskit

Sote- ja kunta-alan päättäjä, tiedätkö, kuinka tämän päivän kyberuhkat voivat vaikuttaa liiketoimintaasi? 

Lääketieteellisen tekniikan laitteiden käyttöjärjestelmien haavoittuvuudet luovat merkittävän riskin tietoturvallisuudelle ja liiketoiminnan jatkuvuudelle. 

– Tietoverkkoon kytketty laite on aina altis tietoverkon kautta tapahtuvalle väärinkäytölle, kyberuhkille. Terveydenhuollon laitteiden, järjestelmien ja tiedon turvaamiseksi tarvitaankin aivan uudenlaista ICT-, sote- sekä lääketieteellisen tekniikan- ja tietoturvaosaamista, Istekin liiketoimintapäällikkö Marko Ruotsala toteaa. 

KOKONAISTURVALLISUUTTA SOTE-SEKTORILLE, KUNNILLE JA MAAKUNNILLE

Istekki tarjoaa informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan kyberturvallisuuden ratkaisuja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan. 

– Kyberturva -pelottelun sijaan pyrimme etsimään asiakkaillemme oikein mitoitetut tietoturvaratkaisut. Kyse on kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta, jonka avulla saavutetaan kustannustehokkuutta ja toimivia ratkaisuja. 

Ruotsala painottaa, että Istekki tuntee sote- ja kuntatoimialojen tietojärjestelmät, teknologiat, lääkintälaitteet, toimintaympäristön prosessit ja päätöksentekomekanismit sekä niihin liittyvät kyberturvallisuuden riskienhallinnan ja tietosuojan haasteet. Tästä yhdistelmästä syntyy Istekki Oy:n turvallisuus- ja riskienhallintapalvelun tuottama lisäarvo. 

YDIN LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDESSA

Kyberuhkilta ei Ruotsalan mukaan voi suojautua enää ainoastaan perinteisillä teknisillä keinoilla. 

– Riskienhallinnan ydin on liiketoiminnan jatkuvuudessa ja kustannustehokkuudessa. Havainnointikyky ja tilannekuva ympäristöstä on kyberturvallisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Tietoturvatyötä ja riskianalyysiä on kyettävä tekemään 24/7, sillä tietoverkot ja sähköiset palvelut ovat käytössä yötä päivää, joten tilannekuvakoordinaattorimme havainnoi asiakkaiden ympäristöä 24/7. Kun tunnemme asiakkaan toimintaympäristön, teknologian ja prosessit, kykenemme arvioimaan ajoissa, mitä mahdollisia vaikutuksia maailmalta tulevat signaalit asiakkaamme liiketoimintaan aiheuttavat. Näin voimme tehokkaasti ennalta ehkäistä esim. kiristyshaittaohjelmia.

……………

Oletko varautunut EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen 2018? 

Istekin palvelupalettiin kuuluvat myös tietosuojaan liittyvät kartoitukset, selvitykset, riskiarviot 

ja dokumenttien päivitykset. 

– Asiantuntijamme voi työskennellä asiakkaalla tieto-suojavastaavana. Lainsäädäntöhän lähtee siitä, että tietosuojavastaavan asiantuntemuksen voi hankkia myös ostopalveluna, Ruotsala muistuttaa.

Teksti: Mia Heiskanen

---
Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/istekki-auttaa-minimoimaan-tietoturva--ja-kyberturvallisuuden-riskit/

Yhteydenotot:
marko.ruotsala@istekki.fi
www.istekki.fi

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia