Kuka unohti ihmiset?

Report this content

Teknokraattinen suhtautuminen tuottaa puutteellisia strategioita ja jättää paljon potentiaalia vaille realisoitumista. Liiketoimintatasolla strategiat jaksetaan vielä ottaa vakavasti, mutta henkilöstön johtamisen suhteen käytäntö on vähintäänkin kirjava.

Toimitusjohtaja Jukka Walliander

– Suomessa osataan ja maltetaan kiinnittää huomiota sekä myyntiin että tuotantoon, kertoo Pleinert & Partner -yhtiön toimitusjohtaja Jukka Walliander

– Menestyvän liiketoiminnan kolmas peruskivi – henkilöstö – jätetään turhan usein strategiatyön ulkopuolelle.

Walliander tietää mistä puhuu, sillä hän on jo pitkään korostanut henkilöstöstrategian roolia yritysten tärkeimpänä menestystekijänä. Työtä on vielä reippaasti jäljellä, sillä valitettavan monelta aito henkilöstöstrategia puuttuu tyystin. 

Ihmiset tekevät tuloksen

Organisaation ihmiset ovat resurssi, jonka varassa on strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen. Se, kuinka pystymme auttamaan esimiehiä kohtaamaan alaisensa useita kertoja päivässä, vaikuttaa liiketoimintaan hyvin konkreettisesti. 

On tutkittu, että johtamisen merkitys käyttökatteeseen voi olla jopa 10 prosenttia. Parikymmentä miljoonaa vaihtavalle pk-yritykselle tämä tarkoittaa miljoonaluokan tulosparannusta. 

– Asiakkaiden kautta ajattelemisen pitäisi avata johdon silmät henkilöstöstrategian tärkeydelle, Jukka Walliander painottaa. – Jos työntekijällä on epävarma olo omasta roolistaan, esimiehen tahtotilasta ja onnistumisen mittareista, mikä mahtaakaan olla asiakkaan kokemus?


Pleinert & Partnerin ammattilaiset laittavat yritysten henkilöstöstrategiat kuntoon määrätietoisella personal trainer -mentaliteetilla.

Huippukunto löytyy treenaamalla

Voidakseen sitoutua tekemään parhaansa on jokaisen tiedettävä, miksi yritys tekee sellaisia valintoja kuin se sillä hetkellä, siinä kilpailutilanteessa tekee, ja mitä tämä jokaiselle yksilölle merkitsee.

Siitä eteenpäin onkin sujuva lähteä kehittämään suorituskykyä Pleinertin yritysten personal trainer -analogian mukaisesti.

– Ensin määritellään strategia ja liiketoiminnan tavoitteet. Sen jälkeen analysoidaan henkilöstöjohtamisen nykytilanne ja määritellään, mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Tämän pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma, joka konkretisoi sen, mitä yrityksessä on yksityiskohtaisesti tehtävä.

Vastuunsa tunteva Pleinertin yritysten personal trainer katsoo myös, että asiat tehdään oikein – ja että asetettuihin tavoitteisiin päästään.

– Henkilöstöasioissa moni johtaja joutuu loikkimaan reippaasti yli mukavuusvyöhykkeiden. Me lähdemme taipaleelle mukaan, olemme henkisenä tukena ja varmistamme maaliin pääsyn. 

Laajakatseinen suhtautumisemme henkilöstöasioihin ja vahva, akateemiseen tutkimustietoon pohjautuva analytiikkamme ovat osoittautuneet erinomaisiksi menestyksen työkaluiksi.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Yrityksen verkkosivut

 

Julkaisuvapaa heti.

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Multimedia

Multimedia