Lähes 100 vuotta toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Report this content

Metsästäjien työpanos on valtava voimavara luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä. Ilman heidän vapaaehtoistyötään kotoperäiset eläinlajimme olisivat vielä nykyistäkin ahtaammalla vieraslajien, esimerkiksi minkin ja supikoiran levittäytyessä yhä laajemmalle. Erityisesti maailmanlaajuisestikin uhanalaiset vesilintumme hyötyvät niiden pesiä ryöstävien minkkien metsästyksestä. 

Metsästysseuroissa tärkeää on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, jolloin eri sukupolvet kohtaavat luontevasti toisensa. Samalla vaalitaan eräkulttuuria.

Metsästysseurojen toiminta on paljon muutakin kuin pelkkää riistanpyyntiä. Jäsenet kunnioittavat luontoa ja hoitavat aktiivisesti riistakantoja perustamalla lintukosteikkoja ja riistapeltoja. He myös huolehtivat omista maistaan riistaystävällisellä tavalla.

Paikallisten seurojen jäsenet tuntevat ympäristönsä ja seuraavat riistakantojen sekä niiden mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen kehitystä alueellaan.

– Varsinkin harvoin metsäpalstallaan käyvien kaupunkilaismetsänomistajien kannattaisi olla yhteydessä paikalliseen metsästysseuraan ja keskustella, millaista molemminpuolista hyötyä yhteistyöstä voisi olla vaikkapa taimikkovahinkojen vähentämiseksi, vinkkaa Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Lisäksi metsästäjät tekevät arvokasta työtä myös parantamalla liikenneturvallisuutta, sillä hirvieläinkolareiden määrä on suoraan suhteessa eläinten määrään. Viime vuosina erityisesti peuraonnettomuudet ovat lisääntyneet kannan kasvun myötä, muistuttaa Siitari. Liikenneonnettomuuksiin voidaan vaikuttaa myös sijoittamalla eläinten ruokintapaikat niin, että ne ohjaavat riistan pois vilkasliikenteisten teiden läheisyydestä.

– Kun liian runsaslukuisiksi kasvaneita eläinkantoja harvennetaan kestävästi, pidetään samalla yllä eläinlajistomme monimuotoisuutta, mikä on meille tärkeä arvo. Kun riista metsissämme voi hyvin, voi muukin luonto hyvin.

Nuoret ja naiset kiinnostuneita

Nuorten ja naisten määrä Metsästäjäliiton jäsenistössä on kasvanut viime vuosina. Liitto järjestääkin lapsille ja nuorille Metsoleirejä, joissa opetellaan ensin erätaitoja, kalastusta sekä luontoon liittyviä asioita. Iän karttuessa järjestetään myös varsinaisia metsästysleirejä.

Siitari korostaa Metsästäjäliiton avoimuutta kaikille. Perinteisesti miehinen ala onkin muuttumassa ja metsästäviä naisia on jo 26 000. Monet heistä ovat innostuneet metsästyksestä oman koiraharrastuksensa myötä. Lisäksi monet kaupunkilaiset haluavat terveellisen elämäntavan innoittamina riistalihaa ruokapöytään.

– Liitollamme on tasa-arvosuunnitelma ja haluamme olla koti kaikille metsästäjille, joten jokainen metsästyksestä kiinnostunut on tervetullut. Jahtimedia.fi -sivustollamme on vinkkejä siitä, miten metsästysharrastuksen voi aloittaa.

Metsästäjäliitto pyrkii myös vaikuttamaan ja tuomaan uusia työkaluja siihen, että kaikilla, myös nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä järjestöjen luottamustoimissa. Näin varmistetaan metsästyskulttuurin jatkuvuus myös tuleville sukupolville.

– Koulutus on tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Metsästys vaatii taitoja ja haluamme olla asiantunteva kumppani, joka auttaa jäsenistöään pysymään ajan tasalla lainsäädännöstä sekä myös kehittämään omia taitojaan. Näin metsästys on eettistä ja turvallista eikä eläin kärsi tarpeettomasti tai ympäristölle aiheudu vaaraa metsästystilanteessa, selvittää Siitari.

Ampumakoulutuksen lisäksi Metsästäjäliitto vastaa mm. hygieniakoulutuksesta, jossa metsästäjiä opetetaan tunnistamaan eläintauteja, jotta he pystyvät arvioimaan eläimen ruhon laadun. Metsästäjät ovatkin avainasemassa, kun selvitetään eläintautien leviämistä luonnossa.

– Tarvitaan vapaaehtoisia, jotta tautiepidemia voidaan löytää ajoissa. Jos sikarutto tulee Suomeen, on äärimmäisen tärkeää pitää villisikakanta kurissa, jotta tauti ei leviä, korostaa Siitari. 

Metsästys pitää yllä fyysistä kuntoa ja mielenvireyttä.

Tietoisku:

Suomessa lunastetaan vuosittain 39 euron hintaisia metsästyskortteja noin 300 000 kpl. Rahat ohjataan valtion budjettiin ja varoilla rahoitetaan riistahallintoa.  

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Metsästäjäliitto

• Metsästäjien etujärjestö, perustettu 1921

• Edistää kestävää metsästys- ja metsästysseuratoimintaa

• Kouluttaa osaavia ja vastuullisia metsästäjiä

• Jokainen metsästäjä tervetullut jäseneksi

• 16 piiriä, joihin kuuluu 2700 metsästysseuraa

• Jäseniä yht. 161 000

www.jahtimedia.fi

www.metsastajaliitto.fi

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia