Luottamus rakennetaan kasvotusten

Report this content


Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! -kehittämishanke pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Jos toiminta-ajatus sinällään kuulostaakin samansuuntaiselta kuin vastaavilla hankkeilla, toteutustapa on niin lähtökohdiltaan kuin tuloksiltaankin ainutlaatuinen.
 

Järjestöistä mukana ovat Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Sahan-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry ja Vantaan venäläinen klubi ry. 

Suuri osa maahanmuuttajista haluaisi työkokeilujen sijaan oikeisiin palkkatöihin – ja sehän on kaikkien osapuolten etu. Työnhaku on itsessään jo haastavaa kenelle tahansa, mutta maahanmuuttajan kohdalla kielitaito ja työnhakutaidot saattavat sen lisäksi olla riittämättömiä. Moni kohtaa myös työnhakuvaiheessa syrjintää taustansa vuoksi. Hyvät neuvot ja jatkuva kannustus ovat tässä kohtaa äärimmäisen tärkeitä.


Luottamus tärkeintä

– Kun pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajia halutaan saada työelämään, on osapuolten välinen luottamus avainasemassa, Suvi Lindén painottaa. – Silta on rakennettava niin asiakkaan ja viranomaisten kuin myös järjestöjen ja viranomaisten välille.

Tämä onnistuu parhaiten kasvokkaisen toiminnan avulla. 

Hankerahalla mahdollistetaan uudenlaista kumppanuutta, jossa hyödynnetään maahanmuuttajien omaa osaamista. Järjestöihin palkatut maahanmuuttajataustaiset tsempparit työskentelevät yhdessä kunnan ja TE-toimiston työntekijöiden kanssa ja tarjoavat asiakkaille omakielistä ohjausta. Tsempparit toimivat myös tulkkeina ja auttavat ymmärtämään suomalaisen työ- ja tapakulttuurin joskus yllättäviäkin piirteitä. Pienikin kannustus oikeassa kohdassa pystyy saamaan merkittäviä käänteitä aikaan.


Vantaan malli kiinnostaa

Vantaan innovatiivinen lähestymistapa on jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana tuottanut tulosta. Jopa 45 prosenttia asiakkaista on edennyt hakuprosessissaan seuraavaan vaiheeseen, suurin osa työhön tai ammatilliseen koulutukseen. Suvi Lindén sanoo, että vielä merkittävämpi kehitys näkyy asiakkaiden itseluottamuksen kasvussa ja asenteessa työnhakua kohtaan.

– Tsemppareiden innostus on välittynyt työnhakijoihin, ja ammattilaisemme ovat täystyöllistettyjä. Samalla olemme pystyneet hyödyntämään maahanmuuttajajärjestöjen valtaisaa osaamista ja vahvistaneet asiakkaiden luottamusta siihen, että viranomaisina olemme heidän puolellaan.

Kun viranomaistoimintaa pyritään tehostamaan, ovat uudet toimintatavat suorastaan välttämättömiä. Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! -hanke tarjoaa selkeän, asiakaslähtöisen konseptin, josta on varmasti hyötyä laajemmassakin mittakaavassa. Onnistunut startti on jo herättänyt kiinnostusta Vantaan mallin soveltamiseen myös muissa kaupungeissa.

Lue lisää:

tsempataanyhdessa.wordpress.com

www.vantaa.fi

Vantaan kaupunki

TSEMPATAAN YHDESSÄ – KUMPPANUUDELLA TYÖELÄMÄÄN (1.1.2018 – 31.12.2019).
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa pilotoidaan yhteistyössä Vantaan kaupungin, maahanmuuttajajärjestöjen, Uudenmaan TE-toimiston ja Kiipulasäätiön kanssa uudenlaista kumppanuusmallia, jolla tähdätään pitkään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen. Järjestöistä mukana ovat Vantaan venäläinen klubi ry, Sahan-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry, ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry.

Lisätietoa hankkeesta: Projektipäällikkö Suvi Lindén, puh. 040 1938397, suvi.linden@vantaa.fi

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia