Maakaapeloinnille on vaihtoehto

Report this content

Sähkön siirtohintojen nousun hillitsemiseksi on tehtävä toimenpiteitä. Maakaapeloinnin ohella tarvitaan nykyistä parempia ja taloudellisempia ratkaisuja sähköverkkojen toiminnan turvaamiseksi. Maasto- ja puustoaineistoon yhdistetty sääilmiöiden simulointimalli on tällainen ratkaisu, jolla myrskytuhojen riskipaikat voidaan löytää tarkasti ja tarvittaessa raivata puustoa tuhojen ennaltaehkäisemiseksi.

Keskustelu sähkön siirtohinnoittelusta käy kuumana. Julkista keskustelua käydään kansalaisaloitteita myöten, ja hallitus valmistelee lakimuutosta siirtohintojen jatkuvan nousun hillitsemiseksi. Verkkoyhtiöt ovat puun ja kuoren välissä: toisaalta vaaditaan toimitusvarmuutta ja toisaalta halpoja siirtohintoja. 

– Täysin säävarman verkon rakentaminen olisi suhteettoman kallista vain maakaapeloinnilla, tämä korottaisi edelleen siirtohintoja nykyisestään, Numerola Oy:n myyntijohtaja Samuli Korpinen toteaa.

Numerola on Suomen johtava simulointipalvelujen toimittaja, joka on palvellut teollisuuden eri aloja jo yli 20 vuoden ajan.

– Tarvitaan kustannustehokkaita, helposti käyttöön otettavia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja maakaapeloinnin ohella, Korpinen sanoo.

 

Puuston kaatumisriski ja sen aiheuttama linjanvaurioriski on virtuaalimallin kartassa havainnollistettu helposti hahmottuvilla väreillä. 

Myrskytuhojen simulointimalli

Sataprosenttisesti suomalainen Numerola on kehittänyt yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa ainutlaatuisen riskienkartoitusteknologian, jonka virtauslaskentaan (CFD) perustuvat tuulisuusmallinnukset tuottavat tarkkaa ja havainnollista tietoa eri alueiden puuston ja sähköverkon myrskytuhoalttiudesta.   

Numerolan myrskymallinnusteknologia perustuu tarkkaan ilmavirtausten fysiikkaan, puuston lujuusmallinnukseen sekä pitkän aikavälin dataan tuuliolosuhteista ja myrskyhistoriasta. 

– Muodostamme digitaalisen kaksosen. Kartoitamme verkkoyhtiön alueelta julkisiin aineistoihin pohjaten maaston muodon, puuston, sen ikärakenteen, puulajit, niiden pituus- ja järeystiedot. Pystymme tarkasti simuloimaan myrskyrintaman tai pienimuotoisen sääilmiön vaikutuksen tälle verkkoalueelle, Korpinen kertoo. 

Muutaman metrin tarkkuudella pystytään kertomaan, mikä alue verkossa on riskialtis puiden kaatumiselle sähkölinjojen päälle. 

Mallin avulla voidaan suunnitella ja priorisoida huoltovarmuuteen liittyviä investointeja sähköverkon alueella.
Palvelu ei poista maakaapelointitarvetta, vaan auttaa kohdentamaan investoinnit oikeille alueille esimerkiksi verkon ikä ja maasto huomioiden. Numerolan mallinnusteknologiaa käytetään laajasti myös tuulivoiman tuotantoanalyyseissä. 

Selkeä ja helppokäyttöinen

Mallin tuottama kartta on selkeä ja helppotajuinen. 

– Covid-19 -aikana olemme pystyneet ottamaan teknologisen harppauksen ja edelleen kehittämään palveluamme pilviteknologian avulla niin, että se tuodaan nykyaikaisille alustoille ajasta ja paikasta riippumattomana verkkoyhtiöiden saataville. Samalla on pystytty lisäämään virtuaalisen yhteistyön määrää ja toimivuutta arjen työssä, Korpinen kertoo.

Puuston kaatumisriski ja sen aiheuttama linjavaurioriski on mallissa havainnollistettu helposti hahmottuvilla väreillä. Mallin toimivuus on todennettu ja varmistettu käytännön maastokäynneillä, joissa mallin osoittamat riskialueet ovat oikeasti osoittautuneet riskialttiiksi. 

– Tarkkojen riskikarttojen avulla verkkoyhtiöt pystyvät suunnittelemaan verkoille tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tietty pätkä verkosta voi olla toivoton myrskyjen suhteen ilman maakaapelointeja. Toisessa kohtaa voidaan pärjätä aivan hyvin puuston raivaamisella ilman kallista maakaapelointia, paikoin ei tarvitse tehdä mitään, Korpinen toteaa.

Näin sähköverkkojen toimitusvarmuus ja viranomaisten vaatima huoltovarmuus paranevat samalla, kun järkevä ja oikein kohdistettu priorisointi tuottaa kustannussäästöjä sekä helpottaa resurssien ennakoivaa kohdennusta.

Kustannustehokas

– Palvelumme kustannus vastaa parin kilometrin maakaapeloinnin kustannuksia. Verkkoyhtiöt pystyisivät jättämään palvelumme avulla kymmeniä prosentteja kalliista maakaapelointipäätöksistä tekemättä korvaamalla ne halvemmilla, mutta toimivilla ratkaisuilla, Korpinen toteaa. Tulosaineistot on mahdollista integroida asiakkaan omiin järjestelmiin valmiiden rajapintojen avulla.

 

Teksti:Jari Peltoranta

Numerola Oy

Perustettu 1998. Suomen johtava simulointipalvelujen toimittaja ja tuulisuuden simuloinnin ykkösasiantuntija. Korkeakoulutettu henkilökunta, josta yli puolet tohtoreita. Laaja matemaattinen menetelmäosaaminen. Satoja asiakashankkeita teollisuudelle

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Multimedia

Multimedia