Materiaalivirrat haltuun – rakentamisen tuottavuus ylös

Report this content

Rakentamisessa ja erityisesti asuntorakentamisessa on tuottavuusongelma, mikä näkyy osaltaan asuntojen hintojen kasvuna. Tuottavuusongelman tärkeä osatekijä on se, että rakennustyöntekijöiden aika kuluu suurelta osin muualla kuin itse työkohteessa tekeillä olevassa työtehtävässä, koska tuotannonsuunnittelu ja materiaalisuunnittelu ovat puutteellisia.

– Aalto Yliopiston ICONS-tutkimuksen mukaan rakennustyöntekijät ovat vain noin 25–30 prosenttia työajastaan tekemässä työtään omassa työkohteessaan. Muu aika menee paikan vaihtamiseen, tavaran hankkimiseen, hakemiseen, siirtämiseen ja muuhun vastaavaan. Merkittävin osa työn keskeytyksistä johtuu materiaalisaatavuuteen ja logistiikkaan liittyvistä asioista, Carinafourin Operatiivinen Johtaja Ari Viitanen toteaa.

Carinafour on maailmanlaajuisesti toimiva teollisuuden tuotanto- ja materiaaliprosessien osaaja. Laivanrakennus- ja talonrakennusprojekteissa hankitulla kokemuksella, sekä vahvan valmistavan teollisuuden osaamistaustalla Carinafour on kehittänyt projektiteollisuuden CALS-materiaalienhallintajärjestelmän, joka on integroitavissa joustavasti muihin tietojärjestelmiin. 

“Pidemmällä aikavälillä tuottavuus pystytään tuplaamaan nykyisestä.

– Meriteollisuudesta meillä on pitkä kokemus, ja siellä olemme pystyneet parantamaan tuottavuutta 20–50 prosenttia ilman isompia taikatemppuja. Rakennusteollisuudessakin olemme toimineet jo vuosia ja uskon, että rakentamisessa pystymme nostamaan tuottavuutta ensimmäisessä vaiheessa ehkä 20 prosenttia, ja pidemmällä aikavälillä tuottavuus pystytään tuplaamaan, Viitanen lupaa.

Tuottavuuden nousun lisäksi CALSin käyttökokemuksien perusteella on todennettu 3–7 prosentin materiaalisäästöt, koska digitaalisella prosessilla on mahdollista pudottaa merkittävästi materiaalihukkaa.

– Olemme rakentaneet CALSin käyttäjän näkökulmasta ja työmaan ehdoilla, Viitanen korostaa.

Suunnittelu, seuranta ja johtaminen samasta järjestelmästä

CALS on digitaalinen järjestelmä, jolla hallitaan projektiteollisuuden materiaalitietoa: mitä asennetaan ja milloin. Samalla järjestelmällä suunnitellaan tarvittavat materiaalit, seurataan materiaaliprosessia toimittajilta asentamiseen asti, ja ohjataan materiaalit toimittajilta käyttökohteeseen.

Digitaalisella ratkaisulla kerätään myös tarkka tieto, mitä rakennukseen on asennettu. Tämä mahdollistaa tehokkaamman huoltotoiminnan rakennuksen elinkaaren aikana ja mahdollistaa rakennusmateriaalien tuottaman hiilijalanjäljen mittaamisen.

Viitasen mukaan kiinteistöjen omistajat ovat myös heränneet rakentamisen heikkoon tuottavuuteen ja alkaneet esittää tiukempia materiaalilogistiikkavaateita rakennusteollisuudelle. Se näkyy erityisesti toimitilaraken-
tamisessa. – Myös isojen asunto-omistajien korjaushankkeissa tilaaja on tuonut hankkeisiin vaatimukset kohdistetusta materiaalilogistiikasta ja tahtituotannosta, Viitanen toteaa.


Carinafourin Operatiivinen Johtaja Ari Viitanen tarkastelee CALS-materiaalihallintajärjestelmän tuottamaa asuntokohtaista materiaaliluetteloa. Materiaalit sisältävä paketti on menossa oikea-aikaisesti työkohteeseen QR-koodilla varustetussa paketissa.

 

Teksti: Jari Peltoranta

Carinafour

Yrityksen verkkosivut

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Multimedia

Multimedia