Mekaanisesta suunnittelusta digitaaliseen maailmaan

Report this content

RAND Finland on toiminut reilut pari vuosikymmentä PLM-järjestelmien ja 3D-suunnitteluohjelmistojen parissa. Yritys tarjoaa työkalut ja osaamisen 3D-suunnitteluun, simulointiin sekä tuotetiedon hallintaan.– Enää ei riitä, että tuotteita hallitaan tuotekehityksen näkökulmasta, vaan elinkaaren muut vaiheet ovat nousseet esiin. Meillä on pitkä kokemus nykyaikaisten PLM-järjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä. Kattavat palvelumme jakaantuvat CAD-, CAM-, FEA- ja PLM -järjestelmien käyttöönottovaiheiden palveluihin sekä olemassa olevan järjestelmän kehittämiseen ja standardointiin, kertoo RAND Finlandin toimitusjohtaja Jari Suokas. 

Kokenut henkilökunta on Suokkaan mukaan RANDin suurin menestystekijä. Yrityksen teknologiaosaaminen yhdistyy vankkaan tuotetuntemukseen ja toimialaosaamiseen. Globaalin asiantuntijaverkoston avulla yritys toteuttaa yli maan rajojen menevät projektit. 

– Toimimme Suomessa ja Baltiassa. Haluamme parantaa niiden yritysten kilpailukykyä, jotka suunnittelevat tai valmistavat itse tuotteensa. Nopeutamme prosessia, jossa innovaatio saadaan suunnittelupöydältä asiakkaalle. Elämme hektisessä maailmassa, jossa asiat pitää tehdä nopeasti ja kerralla oikein. 

 

Pois siiloista

Yksi alan megatrendeistä on digitaalinen kaksonen (digital twin). Mikä tahansa tuote voidaan tehdä ja testata mahdollisimman valmiiksi tietokoneen ruudulla. Suurimpia syitä tähän ovat kustannustehokkuus ja aikasäästöt verrattuna vaikkapa isoista esineistä valmistettaviin prototyyppeihin. Digitaalinen kaksonen käyttäytyy samalla tavalla kuin oikea tuote. Ilmiö on lähtöisin lentokone- ja autoteollisuudesta, mutta nykyään sitä hyödynnetään pk-yrityksissäkin.

 

Tuotteen elinkaaren hallinta eli PLM perustuu ohjelmistokokonaisuuteen, jonka avulla voidaan hallita kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot ja suunnitteluprosessit. 

– Siinä onkin suurin työmaamme tällä hetkellä! Kaikenkokoiset yritykset voivat hyödyntää tätä teknologiaa järkevällä kustannustasolla. Digikaksoseen voidaan tehdä kaikki järjestelmät, se pitää sisällään paljon muutakin kuin mekaanista suunnittelua. Esimerkiksi autossa on ohjelmistoja ja erilaisia elektronisia komponentteja, jotka kaikki simuloidaan ja testataan ruudulla. Eri toimintojen ammattilaiset voivat siten tehdä asioita yhtä aikaa. Jäljitettävyyden ansiosta tiedetään myös täsmälleen, missä malleissa mitäkin komponenttia on käytetty. Tästä on hyötyä vaikkapa takaisinvetojen yhteydessä. 

1990-luvun alussa 3D-suunnittelu oli vielä mekaanista ja ohjelmistoja käyttivät enimmäkseen suunnitteluinsinöörit. Nyt niistä voivat hyötyä yrityksessä kaikki. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntimateriaalia voidaan alkaa tehdä heti, kun on olemassa hahmotelma tuotteesta.

– Materiaali tehdään saman informaation päälle, eikä sitä tarvitse tehdä uudestaan kun tuote on fyysisesti valmis. Teimme viime vuonna roadshow-kiertueen teemalla ”Pois siiloista”. Yrityksissä ihmiset ovat usein omissa siiloissaan, eikä keskustelua synny. Pyrkimyksenä on antaa kaikki olennainen informaatio ihmisten käyttöön. Saimme hyvää keskustelua aikaiseksi. Roadshow’t jatkuvat tänä vuonna, lisäinfoa löytyy nettisivuiltamme. Mekin saamme näistä tilaisuuksista paljon irti, Suokas kiittelee. 

25 vuoden kokemuksella RAND konsultoi asiakkaitaan ja jakaa alakohtaisia parhaita käytäntöjä. Projektit ovat Suokkaan mukaan usein pitkiä ja RANDin rooli niissä on toimia katalyyttinä. Asiantuntemuksen ansiosta asiakas voi keskittyä omaan toimintaansa.

– Tiedämme, miten asiat tehdään digitaalisesti järkevällä tavalla. Annamme asiakkaan keskittyä innovaatioiden tekemiseen niin, että järjestelmästä on mahdollisimman vähän haittaa yrityksen ydinliiketoiminnalle. 

 

Teknologiamaa ja ylpeä siitä

RANDilla on Suomessa käynnissä mittavia asiakasprojekteja, jotka perustuvat globaaleihin megatrendeihin. Näitä ovat esimerkiksi green tech -projektit tuulivoimaan sekä päästöjen hallintaan ja pienentämiseen liittyen. Parin viime vuoden aikana on Suokkaan mukaan kaikissa yrityksissä herätty siihen, että digisiirtymä on todellinen. 

– Projekteja tehdään kaikenkokoisissa firmoissa. Yleensä liikkeellepaneva voima on uusi innovaatio, joka viedään markkinoille tai toiminnan tehostaminen. Viisi vuotta sitten yrityksissä ajateltiin hyvinkin insinöörimäisesti, keskittyen tuotekehitykseen. Nyt ollaan vahvasti digitaalisessa maailmassa. 

Suomella on vahva perinne teknologiamaana. Suokas tuumiikin, ettei kannata lähteä kilpailemaan hinnoilla, vaan panostaa omiin vahvuuksiin: innovaatiokykyyn ja teknologiseen tietotaitoon. 

– Meillä on Suomessa fiksuja ihmisiä. Voimme uuteen teknologiaan perustuvassa innovaatiokilvassa olla voittajia, jos saamme innovaatiot toteutukseen. 90-luvun high tech -teollisuus oli ns. korkeakoulu innovaattoreille. Nämä opit ovat levinneet eri toimialoille, jossa niistä voidaan hyötyä. Kohtaan kentällä positiivista henkeä ja signaaleja – meillä on paljon annettavaa Euroopalle ja maailmalle, hän kannustaa.

Teksti: Kati Keturi


RAND FInland Oy

RAND Finland Oy kykenee tarjoamaan yli 20 vuoden kokemuksen nykyaikaisten PLM -järjestelmien (Product Lifecycle Management) ja yli 25 vuoden kokemuksen CATIA-suunnittelujärjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä. Tänä päivänä enää ei riitä että tuote hallitaan R&D -keskeisesti, vaan yhä tärkeämmäksi ovat myös nousseet elinkaaren muut vaiheet sekä sidosryhmät tuotekehityksen ulkopuolella. RAND Finland toimii Dassault Systemesin High-End tuotteiden jälleenmyyjä- ja asiantuntijaorganisaationa. - Perustettu 1996 - Liikevaihto 4,1 milj. euroa (2018) - Tuoteportfolio: 3DEXPERIENCE, CATIA, ENOVIA, SIMULIA, 3DVIA sekä EXALEAD - Dassault Systemesin High End -tuotteiden jälleenmyyjä- ja asiantuntijaorganisaatio - 3 toimistoa Suomessa, sen lisäksi toimistot Latviassa ja Liettuassa

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia