Miksi tyytyä pelkkään videovalvontaan?

Älykkäiden videonhallintaratkaisujen markkinajohtaja Mirasys ennustaa, että tulevaisuudessa videokuvanhallinnassa tulee entistä merkittävämmäksi IoT-laitteiden hyödyntäminen ja videokuvan yhdistäminen muihin tietokanaviin.

Mirasysin toimitusjohtaja Veli-Matti Luukkanen on sitä mieltä, että IoT tulee räjäyttämään markkinat. 

– Markkinoille kyetään tuomaan sensoreita, joiden hintataso on niin edullinen, että antureita voidaan integroida mitä erilaisimpiin laitteisiin ja tiloihin, ja saada niistä yhä enemmän informaatiota. Automaatio kulkee vahvassa etukenossa ja erilaisia asioita pystytään mittaamaan yhä helpommin. Tulevaisuus näyttää Mirasysin kannalta mielenkiintoiselta, koska me voimme yhdistää eri sensorit osaksi videonhallintaratkaisujamme. 

 

MIRASYS ON LÄSNÄ LIIKENTEEN JA IHMISVIRTOJEN SOLMUKOHDISSA

Älykkäiden videonhallintajärjestelmien markkinajohtaja tietää mistä puhuu. Yhtiö on perustettu vuonna 1997 ja toimii Helsingin pääkonttorista käsin maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä jo yli 100 000 asiakasta käyttää Mirasys-järjestelmiä, joihin on liitetty lähes miljoona kameraa. 

– Toimimme tällä hetkellä yli 40 maassa. Asiakkaanamme on mm. Bangkokin kaupunki, joka käyttää Mirasysin järjestelmää kaupunkivalvonnassa. Euroopassa asiakkainamme on mm. hotelleja, logistiikkakeskuksia, vankiloita ja pankkeja. Lähtökohtaisesti ratkaisujamme käyttävät yritykset vaativat videonhallintajärjestelmiltä liiketoimintalähtöisyyttä ja tehokkuutta turvallisuusnäkemyksen lisäksi.

 

”Kuvasta saadaan valtava määrä informaatiota metadatan ansiosta”

 

PIENESTÄ KOTIMARKKINASTA ONKIN ETUA

Suomalaisuus antaa markkinoilla tiettyä selkänojaa. 

– Sillä on merkitystä, jos tarkastellaan markkinoita teknologiakehityksen näkökulmasta. Suomen ja Pohjoismaiden turvallisuusmarkkinat ovat edelläkävijöitä ja olemme Pohjoismaissa pari vuotta muuta maailmaa edellä. Taustalla on se, että olemme vastaanottavaisia uudelle teknologialle. Meillä on myös pieni markkina, joten kykenemme kehittymään muita nopeammin.

 

VIDEOVALVONTA ON MUUTAKIN KUIN TURVALLISUUTTA

Luukkanen kertoo, että videonhallintaa käytetään jo entistä enemmän muuhunkin kuin turvallisuuteen. 

– Videokuvaan perustuvan analytiikan avulla parannetaan mm. potilasturvallisuutta kotona ja sairaaloissa tai asiakastyytyväisyyttä hotelleissa ja kauppakeskuksissa. Videonhallintaratkaisujamme käytetään vahingontorjuntaan, alueiden suojeluun, rakennusten hallintaan ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Teemme myös ratkaisuja, jotka liittyvät teollisuusprosesseihin, liikenteeseen sekä älykäs kaupunki -hankkeisiin. 

 

KAMERA ON ÄLYKÄS SENSORI 

Kamera pitäisikin Luukkasen mukaan nähdä älykkäänä sensorina. 

– Kuvasta voidaan saada valtava määrä informaatiota ja tunnistaa erilaisia objekteja metadatan ansiosta. Sama videonhallintajärjestelmä kykenee tekemään useita asioita ja yhdistämään eri järjestelmät saman käyttöliittymän alle. Mirasysin ratkaisuunkin on mahdollista integroida kulunvalvonta-, rikosilmoitus-, paloilmaisin- ja automaatiojärjestelmiä.

 

TUOTTAVUUS YLÖS, KUSTANNUKSET ALAS 

Videonhallintajärjestelmä alentaa merkittävästi toiminnallisia kustannuksia, mutta parantaa myös tuottavuutta. Luukkanen avaa ajatusta. 

– Jos on ympäristö, jossa on paljon kameroita, tarvitaan henkilöresursseja seuraamaan videovalvontakuvia. Fakta on kuitenkin se, että ihminen on tarkkaavainen noin 20 minuuttia, jonka jälkeen tarkkaavaisuus laskee. Automatiikan avulla voidaan saavuttaa pienemmillä resursseilla huomattavasti parempi lopputulos, kun inhimillisen tarkkaavaisuuden herpaantumisen riski on minimoitu. Tähän liittyy olennaisesti myös se, että asiakkaat saattavat toimia useassa eri toimipaikassa, mutta keskittämällä etävalvonta yhteen paikkaan, henkilöstöresursseja tarvitaan vähemmän. 

 

mirasys.com/fi

 

Teksti: Mia Heiskanen

 

……………

MIRASYS-RATKAISUN EDUT: 

Avoin, laiteriippumaton ohjelmisto

Mirasys on avoin ja laiteriippumaton ratkaisu, joka on helppo integroida muiden valmistajien ja kolmansien osapuolien kameroihin, laitteisiin ja järjestelmiin.

 

Helppous tuo tehokkuutta

Järjestelmä on helppo käyttää ja vaivaton asentaa, lisenssien käsittely ja järjestelmän hallinnointi on yksinkertaista ja nopeaa. 

 

Skaalautuvuus ja modulaarisuus

Videonhallintaratkaisu skaalautuu helposti yhden toimipisteen tarpeesta kymmeniä tuhansia kameroita vaativaan kokonaisuuteen. Monitoimipaikkaverkottaminen käy helposti. Kaikki ratkaisut ovat modulaarisia, joten voit lisätä, poistaa, jakaa tai päivittää järjestelmän osia ilman keinotekoisia rajoituksia.

 

Sitoutuminen asiakashyötyjen jatkuvaan parantamiseen

Järjestelmän omistajat voivat hyödyntää alan taloudelliset ja teknologiset edistysaskeleet – nyt ja tulevaisuudessa.


---
Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/miksi-tyytya-pelkkaan-videovalvontaan/

Yhteydenotot:
https://www.mirasys.com/fi/ota-yhteytta

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia