Oppimisen iloa erityiskansanopistosta

Report this content


Lehtimäen Opisto on Suomen ainoa erityiskansanopisto, joka tarjoaa perusopetuksen jälkeisen elinikäisen oppimisen mahdollisuuden myös moni- ja vaikeavammaisille nuorille sekä aikuisille. Opiskelussa haetaan valmiuksia mahdollisimman itsenäiseen elämään ja jatko-opintoihin. Aikuisopintolinjalla keskitytään mm. toimintakyvyn lisäämiseen ja tietoteknisten taitojen päivittämiseen. Työelämäopintolinjalla opiskelijat pääsevät yhteistyöyritysten kautta käsiksi oikeisiin töihin. Opisto järjestää myös asumisvalmennusta, koulutuskokeiluja, virikekursseja ja KELA:n sopeutumisvalmennuskursseja.

- Jokaiselle opiskelijallemme laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja lukujärjestys. Ympärivuorokautisen tuen ja ohjauksen lisäksi meillä on tarjolla fysio-, allas-, toiminta-, musiikki- ja ratsastusterapiaa sekä neuropsykiatrista valmennusta, selvittää rehtori Eija Saarimaa.

- Opiskelemaan meille voi hakea pitkin vuotta. Tarjoamme runsaasti ohjattua harrastustoimintaa myös iltaisin ja viikonloppuina. Meillä on oma ratsastuskoulu ja uimahalli, joten viikoittain opiskelija pääsee sekä ratsastamaan että uimaan, kertoo apulaisrehtori Virpi Lahti. Teksti: Maija-Liisa Saksa


Lehtimäen Opisto järjestää pääasiassa vaikeavammaisille henkilöille koulutusta, joka lisää tasa-arvoa ja elämänlaatua, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee yhteiskunnallista ja sosiaalista syrjäytymistä. www.lehtimaenopisto.fi

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia