Päättäjiltä vaaditaan nyt selkärankaa

Report this content


Luonnon monimuotoisuus on uhattuna. WWF:n Living Planet 2018 -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä on romahtanut. Maapallon selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 60 prosenttia vuosien 1970 ja 2014 välillä. 
 – Tämä ennennäkemätön sukupuuttoaalto uhkaa lajien lisäksi talouttamme, ruuantuotantoamme ja terveyttämme. Jopa puolet Suomenkin luontotyypeistä on uhanalaisia, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat sidoksissa. Ilmastonmuutos pahentaa luonnon ahdinkoa, luonnon hävittäminen taas lämmittää ilmakehää. Suomessa monimuotoisuudelle ensiarvoisen tärkeiden, yli 140-vuotiaiden metsien määrä on liiallisten hakkuiden takia vähentynyt noin puoleen 1950-luvun tilanteeseen verrattuna. Väheneminen on jatkunut voimakkaana yhä 2000-luvulla. Metsien suojelu tukee samanaikaisesti monimuotoisuutta ja parantaa hiilinieluja.

WWF:n kyselyn mukaan suomalaisista 78 prosenttia on huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Vain viidesosa on tyytyväisiä suomalaisten poliittisten päättäjien toimintaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kevään vaaleissa WWF peräänkuuluttaa päättäjiltä selkärankaa toimia luonnon puolesta.

– Tulevan hallituksen on turvattava luonnon monimuotoisuus Suomessa. Tarvitaan pikaisia ja merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hallituksen on tuettava kestäviä käytäntöjä maa- ja metsätaloudessa, varattava luonnonsuojelulle riittävästi resursseja ja vapautettava suomalainen yhteiskunta nopeasti fossiilisista polttoaineista, Rohweder listaa. Teksti: Kati Keturi

WWF (World Wildlife Fund) Suomi

• Perustettu kansainvälisen WWF:n itsenäiseksi rahastoksi 1972
• Osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa
• Tavoitteena pysäyttää ympäristön tilan heikkeneminen
• Pääsihteerinä toiminut vuodesta 2009 Liisa Rohweder.

Lintulahdenkatu 10, FIN-00500 Helsinki, Finland
Puh. +358 (0)9 7740 100
Sähköposti info@wwf.fi
https://wwf.fi

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia