Parempaa elämää sähköllä

Report this content

Sähköistysratkaisujen kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut Ensto haluaa parantaa älykkäiden sähköverkkojen, rakennusten ja liikenteen turvallisuutta, toiminnallisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Yhtiön tavoitteena on vastata globaalien megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä parantaa ihmisten arkea älykkäillä sähköistysratkaisuilla. 

Enston toimitusjohtaja Ari Virtanen haluaa, että Ensto siirtyy teknologiakeskeisestä suunnittelusta ihmiskeskeiseen suunnitteluun. Uuden strategian takana on viisi globaalia megatrendiä: kaupungistuminen, digitalisaatio, kestävä kehitys, taloudellisen vallan siirtyminen Aasiaan sekä sosiaalinen muutos.

Kaikkia näitä yhdistää niin sanottu älykäs kaupunki (smart city), jossa piilevät Enston tulevaisuuden menestystekijät. Virtasen visiossa Ensto on älykkäiden kaupunkien sähköistysratkaisujen toimittaja. 

– Kun strategiamme on toteutettu ja tavoitteet saavutettu, näemme, että uudenlaiset, fiksut ratkaisumme helpottavat aidosti elämää, hän summaa.

Älykkäitä ekosysteemejä

Enston pelikenttinä tulevaisuuden älykaupungeissa toimivat älykkäiden rakennusten, liikenteen ja sähköverkon ekosysteemit. Paljon liiketoimintaa keskittyy varsinkin niiden risteyskohtiin. 

– Sähköautojen latausasemat voivat olla osa älykästä rakennusta tai sähköautojen akut voivat toimia virtalähteenä älykkäälle sähköverkolle, hän valottaa.

Kestäviä ratkaisuja paremman elämänlaadun takaamiseksi

Älykkäiden kaupunkien sähköinen liikenne vähentää pienhiukkaspäästöjä ja niistä johtuvia terveyshaittoja sekä kuolemia. Toisena esimerkkinä Virtanen mainitsee lisääntyvän paikallisen sähköntuotannon hyödyntämisen.

– Monet kuluttajat ovat myös tuuli- ja aurinkosähkön tuottajia, jotka voivat myydä ylijäämäsähköä verkkoon. Tätä kehitystä tulisi vauhdittaa, sillä aurinko on puhtain tapa tuottaa energiaa ja sähkö puhtain keino kuluttaa sitä.

– Meillä on teknologiaa, jolla paikallista tuotantoa voidaan kytkeä sähkönjakeluverkkoon. Saksassa on jo 1,5 miljoonaa paikallista sähköntuotantoyksikköä, hän kertoo.

Teksti: Eila Lokka

………………

Vuonna 1958 perustettu Ensto työllistää noin 1600 työntekijää Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. 

Liikevaihto: n. 260 milj. euroa. 

Liiketoimintayksiköt: 

  • Ensto Utility Networks
  • Ensto Electrification
  • Ensto Lighting 
  • Ensto Solutions 

www.ensto.com  

---

Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/parempaa-elamaa-sahkolla/ 

Yhteydenotot:

ENSTO
Ensio Miettisen katu 2
06100 Porvoo

0204 76 21
ensto@ensto.com

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija


Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys ja perheyhtiö.
Tweettaa

Lainaukset

Suunnittelemme älykästä sähköteknologiaa auttaaksemme ihmisiä arjessa.
Ari Virtanen, Enston toimitusjohtaja