Pieniä vastuullisuustekoja ja yritysten joukkovoimaa

Report this content

Kauppakeskusten ja niiden vuokralaisten vastuullisuusajattelun ulottuminen käytännön tasolle arveluttaa edelleen monia. Kamppi Helsinki on tarttunut sanoista tekoihin ja tähtää yhteisvoimin täydelliseen hiilineutraaliuteen. 

Federico Posch ja Tiina Fågel korostavat, että Kampissa vastuullisuus toteutuu nimenomaan siksi, että siellä tehdään oikeita asioita yhdessä.

 

Kauppakeskukset eivät ole kuluttajien mielikuvissa saavuttaneet järin vankkaa asemaa vastuullisuuden puolestapuhujina. Kampissa tilanne on kuitenkin toinen; asia on otettu yhdeksi kiinteistönhoidon ja markkinoinnin tärkeimmistä prioriteeteista. 

– Meillä puhutaan vastuullisuudesta avoimesti joka päivä, toteaa kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel. – Pyrimme tekemään ja omalta osaltamme mahdollistamaan sellaisten asioiden tekemistä, jotka ovat merkityksellisiä ja vievät Kampin toimintaa oikeaan suuntaan.

Polun päässä, vuodessa 2030, siintää täydellinen hiilineutraalius. Tiina Fågel korostaa, että kyseessä on pitkä matka, jonka aikana edetään pienillä teoilla.

Kauppakeskus, vuokralaiset ja yhteistyökumppanit saman asian takana

Kun osapuolet jakavat saman arvomaailman, voidaan vastuullisuuden periaatteita toteuttaa liiketoiminnan ehdoilla.

– Myös vuokralaiset haluavat kauppakeskuksen toimivan ympäristövastuullisesti, kertoo puolestaan kiinteistöpäällikkö Federico Posch. – Etenkin isommat ketjut edellyttävät tiettyjen vastuullisuusstandardien täyttymistä, pitäen niitä jopa vuokrasopimuksen ehtona. 

Kampin kauppakeskuksessa vastuullisuus toteutuu esimerkiksi lisäämällä jätteiden kierrätettävyyttä, parantamalla koko keskuksen energiatehokkuutta ja käyttämällä vihreää sähköä. Tennispalatsin aukiolle tehdään viheristutuksia – tämäkin tukee kauppakeskuksen vastuullisuusstrategiaa.

– Kampissa on käytössä edistyksellinen automaatiojärjestelmä, joka valvoo muun muassa lämpötiloja ja energiankulutusta jatkuvasti, Federico Posch mainitsee.
– Tämän ansiosta pystymme reagoimaan välittömästi havaittuihin poikkeamiin.

Käytännön teot ratkaisevat

Tiina Fågel korostaa, että vastuullisuus toteutuu parhaiten tekemällä asioita, joilla on aidosti vaikutusta. Manageri luo toiminnalle puitteet, mutta vuokralaiset, Kampin yhteistyökumppanit ja heidän vastuulliset tekonsa ratkaisevat onnistumisen.

Myymälät kierrättävät kalusteita ja pakkausmateriaalia keskenään. Monissa myymälöissä otetaan myös vastaan käytettyjä vaatteita tai jalkineita hyväntekeväisyyteen tai raaka-aineeksi. Markkinoinnissa nostetaan esiin tuotteita ja palveluita, jotka auttavat ylläpitämään tai korjaamaan muuten käyttökelpoista tavaraa.

Vastuullisuus on osa kauppakeskuksen arkea nyt ja tulevaisuudessa. Paras lopputulos syntyy yhteistyössä, pienin askelin, määrätietoisesti kohti yhteistä tavoitetta pyrkien.

 

kamppihelsinki.fi

 

Teksti: Timo Mansikka-Aho

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Multimedia

Multimedia