Pohjavahvistuksen kunnianhimoinen ammattilainen

Report this content

– Infra-Reiman Oy:sta löysimme pitkään etsimämme yhteistyökumppanin, joka on ammattitaitoinen ja motivoitunut kehittämään uusia ratkaisuja porapaalutukseen ja ankkurointiin. Rakennusala on perinteellistä, mutta meille on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyöverkostomme haluaa kehittyä ja kehittää alaa. Yhteistyömme Infra-Reimanin kanssa onkin sujunut loistavasti, hehkuttaa Peikko Groupin liiketoimintajohtaja Kari Tuominen pientä voimakkaasti kasvanutta yhteistyökumppaniaan.

Infra-Reimanin ja Peikko Groupin historiassa on  yhteistäkin: molemmat ovat alkaneet pienestä yhden miehen yrityksestä. Ikäeroa on tosin lähes puoli vuosisataa, nuorempi on toiminut vasta viisi vuotta. Myös  kokoero on huima: Infra-Reiman työllistää omistajansa lisäksi neljä henkilöä, Peikko 1800 henkilöä yli 30 maassa. Pienen ja ison hyvin alkanut yhteistyö tuo kasvua ja menestystä molemmille yrityksille.

Haasteita janoava porari

Ensimmäisen kosketuksen porapaalutukseen Kari Reiman sai apumiehenä parikymmentä vuotta sitten. Asia alkoi kiinnostaa ja seuraavassa työpaikassa hän pääsi jo poran varteen. Alalle ei ole omaa koulutusta, joten ammattilaiseksi opitaan käytännön työn avulla ja itse tietoa etsimällä. 

Viisi vuotta sitten Reiman marssi vaimonsa Jaanan kehotuksesta pankkiin ja hankki ensimmäiset omat koneet.

– Alku oli kamalaa. En ollut tajunnut, kuinka vaikeaa uuden yrityksen on saada tilauksia. Sitten sain ensimmäisen ison yhteistyökumppanin, Graniittirakennus Kallion, nykyisen GRK Infra Oy:n. Myöhemmin tuli muita, mm. Peikko Group, jolle teemme tuulivoimaloiden anturoiden ankkurointia. Olen kunnianhimoinen ja haluan kehittyä isojen yhteistyökumppaniemme kanssa.  Pyrimme hankkimaan koneita, joiden avulla voimme tehostaa työskentelyämme. Olemme myös terätoimittajan kanssa kehittäneet tuotteita, jotka nopeuttavat ja helpottavat porausta. Tällä hetkellä on valmistumassa myös uusi matalan tilan paalutuskone, jolla voidaan paaluttaa olemassa olevan talon perustukset rakennuksen sisällä, selvittää Kari Reiman.

Asiaan vihkiytyminen on kantanut hedelmää ja Infra-Reiman on viime vuodet lähes tupalannut liikevaihtonsa vuosittain. Työntekijöitäkin on tullut lisää ja uusia rautaisia ammattilaisia tarvitaan  tulevinakin vuosina, sillä yritys on jo ehtinyt profiloitua vaativien porapaalutusten osaajaksi. 

Hyvänä esimerkkinä yhteistyökumppaninsa onnistumisista hankalissakin kohteissa Kari Tuominen mainitsee Norjaan rakennetun tuulivoimapuiston. 

– Olemme Peikossa kehittäneet uuden tuulivoimaloiden kallioperustusratkaisun, jolla on ylivoimainen markkinaosuus Pohjoismaissa. Norjalaiset olivat aloittaneet tuulivoimaloiden anturoiden ankkuroinnin, mutta epäonnistuneet. Infra-Reiman tuli avuksi ja sai urakan valmiiksi, vaikka se kasvoi aiottua suuremmaksi ja kesti tämän vuoksi kahden viikon sijaan kuusi viikkkoa sotkien näin yrityksen kotimaan suunnitelmat. Norjan projekti oli Infra-Reimanille täydellinen onnistuminen ja yhteistyömme tuleekin jatkumaan ja tiivistymään. Arvostamme suuresti sitä, että suomalainen yritys on valmis kansainvälistymään kanssamme, korostaa Tuominen.

Tuulivoiman käyttö lisääntyy ja tämän Kari Reiman uskoo tulevaisuudessa tuovan yritykselle lisää töitä ympäri Pohjoismaita. Kuitenkin myös kotimaan markkinat ovat elintärkeät ja erilaiset rakennusten paalutukset, tuennat ja ankkuroinnit muodostavat merkittävän osan yrityksen liiketoiminnasta. 

Ammattitaito tuo turvallisuuden

– Porarin ammattitaidolla on merkitystä erityisesti haastavissa kohteissa. Eivät suunnittelijat osaa eivätkä pysty kertomaan etukäteen, miten pehmyt tai lustoinen kallio missäkin kohdassa on. Porarin pitää tehdä ratkaisut aina tilanteen mukaan paikan päällä. Vastuu on iso, sillä porapaalutuksella ja ankkuroinnilla taataan rakenteiden paikallaan pysyminen. Väliaikaisilla ankkuroinneilla tuetaan mm. kaivantojen seinät niin, että montussa on turvallista työskennellä ja mahdollisesti lähellä olevat rakennukset eivät sorru kaivantoon, selvittää Kari Reiman yrityksensä työnkuvaa.  

Teksti: Maija-Liisa Saksa

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia