Räätälöityä turvallisuutta ikääntyville

Kun arki kotona ei enää suju yksin, vaan tarvitaan ulkopuolista tukea, apuun tulee Invalidiliiton Asumispalvelut Oy eli Validia Asuminen. Palveluja ikääntyville on saatavissa kotiin tuotavista vietävistä palveluista aina palveluasumisen ympärivuorokautiseen avustamiseen.

Validia Asuminen on edelläkävijä palveluasumisen tarjoajana. Sillä on jo yli 40 vuoden kokemus esteettömän asumisen kehittämisessä ja palvelujen tuottamisessa toimintarajoitteisille. Palveluja ikääntyville on tarjolla mm. pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Vaasassa ja Tampereella.

– Meillä on vahvaa osaamista, mikä hyödyttää ikäihmisiä. Palvelujemme piiriin kannattaakin hakeutua, kun jonkinlaista tuen tarvetta ilmenee. Tarjoamme asumisen portaat kevyen tuen tarpeesta aina ympärivuorokautiseen hoitoon asti. Näin palvelut voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan, selvittää toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi.

Validian palveluja voi tilata kotiinsa kuka tahansa. Valittavina on mm. kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa, omaishoidon sijaispalvelua, virkistystoimintaa sekä ateriapalveluita.

Kun avun tarve kasvaa, voidaan siirtyä turvaverkkopalvelun piiriin. Palvelu räätälöidään aina jokaisen tarpeen mukaan.

Muistisairaille ja paljon apua tarvitseville ikäihmisille Validia-kodit tarjoavat ympärivuorokautista palveluasumista. Asunnot ovat 25-75 neliömetrin esteettömiä huoneistoja, joissa jokaisella on oma huone ja wc. Kodinomaisesti sisustetuilla yhteisillä tiloilla on iso merkitys, sillä niissä järjestetään ruokailujen lisäksi runsaasti erilaista ohjelmaa. Teksti: Editori.fi

Lisätietoa:  Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia Asuminen, puh. 09 613 191

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
 . Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Validia Asuminen tarjoaa asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita fyysisesti vammaisille ja toimintakyvyltään erilaisille henkilöille sekä ikäihmisille. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Toimintamme on saanut ISO 9001-laatusertifikaatin ja REILU-palvelumerkin.
Tweettaa

Lainaukset

Palveluja ikääntyville on tarjolla mm. pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Vaasassa ja Tampereella.
Päivi Harmaakorpi, Validia Asuminen